Znaleziono 59 artykułów

Stanisław Zabłocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak statystyczny Kowalski może kupić (sprzedać) waluty obce Stanisław Zabłocki s. 3-6
Zakaz obrony kilku oskarżonych przez jednego obrońcę w sytuacji kolizyjnej : (część 1) Stanisław Zabłocki s. 4-20
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 25 marca 1998 r., sygn. 45/1997/829 Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki s. 6-24
  Zacytuj
 • Udostępnij
Postępowanie kasacyjne a problem wymiaru kary Stanisław Zabłocki s. 6-12
Artykuł 469 § 1 k.p.k. : instrument niedoskonały Stanisław Zabłocki s. 9-13
Artykuł 469 § 1 k.p.k. a wyrok łączny Stanisław Zabłocki s. 14-19
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 16-172
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane zagadnienia postępowania kasacyjnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki s. 19-34
Sfera faktów a naruszenie prawa : wstępne uwagi praktyka na tle kasacji karnej Stanisław Zabłocki s. 20-28
Czy możliwe jest przekraczanie granic podmiotowych rozpoznania sprawy w wyniku kasacji? Stanisław Zabłocki s. 24-32
Zakaz obrony kilku oskarżonych przez jednego obrońcę w sytuacji kolizyjnej : (część 2) Stanisław Zabłocki s. 33-48
Zagadnienie przypisywalności skutku w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki s. 33-48
Środek zapobiegawczy - tak, represja i asekuracja - nie! Stanisław Zabłocki s. 47-55
Przemówienie adwokata Stanisława Zabłockiego w sprawie rotmistrza Witolda Pileckiego Stanisław Zabłocki s. 67-74
K.P.(z)K. Stanisław Zabłocki s. 68-73
O odpłatności za obrony z urzędu : kilka uwag dodatkowych Stanisław Zabłocki s. 78-84
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) : część 2 Stanisław Zabłocki s. 87-111
Pożegnanie z nieważnością Stanisław Zabłocki s. 90-99
Nowe i nie całkiem nowe wznowienie Stanisław Zabłocki s. 92-101
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz.149) : część 1 Stanisław Zabłocki s. 107-122
Ograniczenie zakazu «reformationis in peius» Stanisław Zabłocki s. 121-125
A jednak pożegnanie z nieważnością Stanisław Zabłocki s. 126-128
"Konferencja "Kompensacyjna funkcja prawa karnego", poświęcona pamięci prof. dr hab. Zbigniewa Gostyńskiego - Kraków 17-18 maja 2002 r. Stanisław Zabłocki s. 129-134
Konferencja "Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe" (Warszawa, 13.5.2004 r.) : zapis dyskusji Marek Bielski Marcin Cieślikowski Teresa Dukiet-Nagórska Jacek Giezek Tomasz Kaczmarek Piotr Kardas Violetta Konarska-Wrzosek Jan Kulesza Barbara Kunicka-Michalska Jarosław Majewski Włodzimierz Wróbel Stanisław Zabłocki Jacek Żyndżo s. 129-165
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 139-150
Seminarium Europejskiej Akademii Prawa, Wustrau, 15-16 września 1994 r. Stanisław Zabłocki s. 146-147
"Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - Tekst - Orzecznictwo - Piśmiennictwo", Piotr Piszczek, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Piotr Piszczek (aut. dzieła rec.) s. 156-159
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1993 r. (II KRN 91 Stanisław Zabłocki s. 157-163
"Wykrywanie sprawców zabójstw z rozbojem", Czesław Grzeszyk, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Czesław Grzeszyk (aut. dzieła rec.) s. 163-165
"Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały", pod red. Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Marii Szewczyk, Stanisława Waltosia i Andrzeja Zolla, Kraków 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Maria Szewczyk (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) Andrzej Zoll (aut. dzieła rec.) Zbigniew Ćwiąkalski (aut. dzieła rec.) s. 166-175
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 166-171
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego : Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 169-181
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 170-180
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 171-178
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 172-179
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 175-182
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 175-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 177-186
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 178-184
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 181-188
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1993 r. I KZP 24 Stanisław Zabłocki s. 183-187
"Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych", P. Hofmański, S. Zabłocki, Kraków 2006 : [recenzja] Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański (aut. dzieła rec.) Stanisław Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 192-202
Notatki na marginesie kasacji Stanisław Zabłocki s. 197-204
Projektowane zmiany w Kodeksie postępowania karnego i innych ustawach, dotyczące statusu obrońcy i pełnomocnika Stanisław Zabłocki s. 206-216
O procesie tzw. unaukowienia opinii biegłych Stanisław Zabłocki s. 209-217
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 209-214
Glosa I do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1993 r. I KZP 13 Stanisław Zabłocki s. 211-215
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z 23 lutego 1991 r. ouznaniu za nieważne orzeczeń wydanychwobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 34, póz. 149 z późn. zm.) : część IV Stanisław Zabłocki s. 212-226
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 214-221
Co dalej z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych? Stanisław Zabłocki s. 216-229
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 217-224
Rozpoznawanie zażaleń na decyzje o zatrzymaniu Stanisław Zabłocki s. 217-229
"Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji : komentarz praktyczny", Stanisław Zabłocki, Warszawa 2003 : [recenzja] Kazimierz Zgryzek Stanisław Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 221-229
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 228-238
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1993 r. WZ 141 Stanisław Zabłocki s. 229-233
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych do ustawy z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 z późn. zm.) : część III Stanisław Zabłocki s. 229-249
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 229-235
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna Stanisław Zabłocki s. 232-237
Co się komu należy? Stanisław Zabłocki s. 234-241