Znaleziono 4 artykuły

Kazimierz Zgryzek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeszukanie jako czynność procesowa i kryminalistyczna Kazimierz Zgryzek s. 43-49
Badanie prawdziwości pisma — Uwagi krytyczne na tle art. 254 § 1 k.p.c. : artykuł dyskusyjny Kazimierz Zgryzek s. 57-66
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 8 Kazimierz Zgryzek s. 139-143
"Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji : komentarz praktyczny", Stanisław Zabłocki, Warszawa 2003 : [recenzja] Kazimierz Zgryzek Stanisław Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 221-229