Znaleziono 8 artykułów

Jarosław Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niektórych wątpliwościach związanych z wykładnią przepisów dotyczących orzekania grzywny w nowym kodeksie karnym Jarosław Majewski s. 6-21
Zmiana ustawy karnej w czasie popełniania czynu zabronionego Jarosław Majewski s. 21-32
O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta Jarosław Majewski s. 113-128
Konferencja "Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe" (Warszawa, 13.5.2004 r.) : zapis dyskusji Marek Bielski Marcin Cieślikowski Teresa Dukiet-Nagórska Jacek Giezek Tomasz Kaczmarek Piotr Kardas Violetta Konarska-Wrzosek Jan Kulesza Barbara Kunicka-Michalska Jarosław Majewski Włodzimierz Wróbel Stanisław Zabłocki Jacek Żyndżo s. 129-165
Komentarz do przepisów karnych nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej Jarosław Majewski s. 181-206
Recenzentowi w odpowiedzi : (na tle artykułu recenzyjnego J. Giezka dotyczącego książki "Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym") Jarosław Majewski s. 227-237
"Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym", Jarosław Majewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jacek Giezek Jarosław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 251-266
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 2004 r., I KZP 17 Jarosław Majewski s. 264-269