Znaleziono 40 artykułów

Tomasz Kaczmarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Henri-René Lenormand et l'expressionnisme dramatique Tomasz Kaczmarek s. 3-156
Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw przypisania skutku Tomasz Kaczmarek s. 7-31
Augustyn – ekumenista Tomasz Kaczmarek s. 23-36
Patologia społeczna a polityka kryminalna Tomasz Kaczmarek s. 25-37
W miejsce biografii Tomasz Kaczmarek s. 30-39
W sprawie istoty i charakteru art. 26 k.k. Tomasz Kaczmarek s. 38-45
Mysterium iniquitatis : prześladowanie duchowieństwa katolickiego przez systemy totalitarne Tomasz Kaczmarek s. 55-68
Św. Józef w nauczaniu Ojców Kościoła : idee przewodnie Tomasz Kaczmarek s. 61-70
Obyczajowość małżeńska w kościele afrykańskim w czasach św. Augustyna Tomasz Kaczmarek s. 61-70
O pozytywnej prewencji ogólnej w ujęciu projektu kodeksu karnego z 1994 r. Tomasz Kaczmarek s. 63-72
Kult męczenników oraz cuda za ich wstawiennictwem według św. Augustyna Tomasz Kaczmarek s. 77-87
Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko - duchowa wielkość Tomasz Kaczmarek s. 81-91
Wkład ks. Librowskiego w proces beatyfikacyjny bpa Michała Kozala Tomasz Kaczmarek s. 85-95
Wyznania wiary starożytnego Kościoła Tomasz Kaczmarek s. 93-107
Henri-René Lenormand ou les paradoxes d'un mélancolique Tomasz Kaczmarek s. 93-110
Goll et Witkacy : entre l'expressionnisme et le surréalisme Tomasz Kaczmarek s. 97-106
"Ogólne dyrektywy wymiaru kary w teorii i praktyce sądowej", Tomasz Kaczmarek, Wrocław 1980 : [recenzja] Krzysztof Kubala Tomasz Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Descendit ad inferos" - prawda zbawcza przekazywana w szacie języka starożytnego Tomasz Kaczmarek s. 111-122
Organizacja dzieł charytatywnych Kościoła w Kartaginie pod kierunkiem św. Cypriana Tomasz Kaczmarek s. 125-131
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konferencja "Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe" (Warszawa, 13.5.2004 r.) : zapis dyskusji Marek Bielski Marcin Cieślikowski Teresa Dukiet-Nagórska Jacek Giezek Tomasz Kaczmarek Piotr Kardas Violetta Konarska-Wrzosek Jan Kulesza Barbara Kunicka-Michalska Jarosław Majewski Włodzimierz Wróbel Stanisław Zabłocki Jacek Żyndżo s. 129-165
"Les Ratés" de Henri-René Lenormand ou la misère de l'homme sans Dieu Tomasz Kaczmarek s. 129-142
"Caritas" jako kryterium przynależności do Kościoła : aspekty eklezjologii świętego Augustyna Tomasz Kaczmarek s. 132-142
Odnalezienie relikwii św. Szczepana "otworzeniem bramy łaskawości Boga" Tomasz Kaczmarek s. 133-144
Symbolika chrzcielna w nauczaniu Kościoła starożytnego Tomasz Kaczmarek s. 137-149
Chrystus i męczennik według świadectw patrystycznych z trzech pierwszych wieków Tomasz Kaczmarek s. 144-153
Dylemat chrześcijanina żołnierza w świetle "De corona" Tertuliana Tomasz Kaczmarek s. 147-156
Proces zabójców duszpasterzy z Osięcin 6-11 VI 1940 : sprawcy i motywacje Tomasz Kaczmarek s. 181-192
Quand les fous envahissent les scènes, ou la propédeutique de la chute des masques dans "Le Balcon" de Jean Genet Tomasz Kaczmarek s. 183-195
"La Folie au théâtre" ou les peurs de la Belle Époque Tomasz Kaczmarek s. 198-206
"Rozważania o przestępstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości", Tomasz Kaczmarek, Warszawa 2006 : [recenzja] Stanisław Hoc Tomasz Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Ionesco a semantyka ogólna Tomasz Kaczmarek s. 215-224
Taniec szkieletów, czyli "Wędrówka mistrza Kościeja" Tomasz Kaczmarek s. 219-233
"Mężczyzna i jego upiory" Henri-René Lenormanda, przykład dramatu stacyjnego Tomasz Kaczmarek s. 227-237
Zło o charakterze osobowym - Szatan w refleksji teologicznej i doświadczeniu Kościoła Tomasz Kaczmarek s. 241-254
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 25 maja 1995 r. II AKr 145 Tomasz Kaczmarek s. 259-264
Obraz śmierci u Alberta Camusa Tomasz Kaczmarek Albert Camus (aut. dzieła rec.) A. Machowska (tłum.) s. 340-343
Sługa Boży biskup Wojciech Owczarek - przesłanie duchowe Tomasz Kaczmarek s. 385-396
Wywiad Octave Mirbeau Tomasz Kaczmarek (tłum.) s. 423-449
Systemy totalitarne dwudziestego stulecia jako prześladowca Kościoła Tomasz Kaczmarek s. 439-454
Wileński męczennik bł. ks. Henryk Hlebowicz (1904-1941) Tomasz Kaczmarek s. 481-496