Znaleziono 11 artykułów

Piotr Kardas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki Jacek Giezek Piotr Kardas s. 7-26
Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia w świetle nowelizacji k.k. z 12 lipca 1995 r. Część 1 : charakter oraz przedmiot ochrony przestępstwa z art. 145 § 4 k.k. Małgorzata Dąbrowska-Kardas Piotr Kardas s. 9-23
Projektowany model obrony z urzędu a zasada prawdy materialnej Piotr Kardas s. 9-25
Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania - zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen Jacek Giezek Piotr Kardas s. 13-30
Kryminalizacja ucieczki sprawcy wypadku drogowego z miejsca zdarzenia. Część 2 : wykładnia znamion przestępstwa oraz zagadnienia zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw Małgorzata Dąbrowska-Kardas Piotr Kardas s. 22-30
O metodzie analizy dogmatycznej oraz metodzie prowadzenia polemiki : w odpowiedzi Maciejowi Tarnawskiemu Piotr Kardas s. 56-63
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu Piotr Kardas s. 73-112
Konferencja "Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe" (Warszawa, 13.5.2004 r.) : zapis dyskusji Marek Bielski Marcin Cieślikowski Teresa Dukiet-Nagórska Jacek Giezek Tomasz Kaczmarek Piotr Kardas Violetta Konarska-Wrzosek Jan Kulesza Barbara Kunicka-Michalska Jarosław Majewski Włodzimierz Wróbel Stanisław Zabłocki Jacek Żyndżo s. 129-165
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 stycznia 1996 r. II KRN 159 Piotr Kardas s. 246-258
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 czerwca 1996 r. I KZP 5 Piotr Kardas s. 271-283
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 października 1994 r. III KRN 144 Małgorzata Dąbrowska-Kardas Piotr Kardas s. 275-284