Znaleziono 7 artykułów

Jacek Giezek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki Jacek Giezek Piotr Kardas s. 7-26
Działanie na szkodę spółki a przestępstwo nadużycia zaufania - zagadnienie zbiegu przepisów oraz wielości ocen Jacek Giezek Piotr Kardas s. 13-30
Zgodne z prawem zachowanie alternatywne jako kryterium przypisania skutku Jacek Giezek s. 49-72
Konferencja "Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe" (Warszawa, 13.5.2004 r.) : zapis dyskusji Marek Bielski Marcin Cieślikowski Teresa Dukiet-Nagórska Jacek Giezek Tomasz Kaczmarek Piotr Kardas Violetta Konarska-Wrzosek Jan Kulesza Barbara Kunicka-Michalska Jarosław Majewski Włodzimierz Wróbel Stanisław Zabłocki Jacek Żyndżo s. 129-165
Adwokacki obowiązek doskonalenia zawodowego Jacek Giezek Andrzej Malicki s. 179-183
"Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym", Jarosław Majewski, Warszawa 2002 : [recenzja] Jacek Giezek Jarosław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 251-266
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2004 r. V KK 37 Jacek Giezek s. 262-272