Znaleziono 17 artykułów

Tomasz Grzegorczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcje uprawnień obrońcy w postępowaniu przygotowawczym Tomasz Grzegorczyk s. 9-27
Czyn ciągły i ciąg przestępstw w znowelizowanym kodeksie karnym skarbowym Tomasz Grzegorczyk s. 9-13
Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbowym i w przyszłej u.k.s. Tomasz Grzegorczyk s. 24-31
Obrońca w nowym postępowaniu w sprawach o wykroczenia Tomasz Grzegorczyk s. 32-39
Obrońca w postępowaniu przygotowawczym w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech Tomasz Grzegorczyk s. 42-54
Prawo do obrony w reformowanym prawie wykroczeń Tomasz Grzegorczyk s. 45-53
Obrońca w postępowaniu karnym wykonawczym Tomasz Grzegorczyk s. 49-65
Sytuacja obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenie Tomasz Grzegorczyk s. 50-67
Instytucja czynnego żalu w ustawie karnej skarbowej i w projektach nowej u.k.s. Tomasz Grzegorczyk s. 51-58
    Zacytuj
  • Udostępnij
Obrońca w dochodzeniu i w śledztwie w świetle projektu zmian K.P.K. Tomasz Grzegorczyk s. 87-95
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 8 Tomasz Grzegorczyk s. 143-147
Prcesowe aspekty badań poligraficznych w świetle znowelizowanych przepisów procedury karnej Tomasz Grzegorczyk s. 146-151
Front podolski w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r. Tomasz Grzegorczyk s. 157-173
"Kodeks karny skarbowy : komentarz", Tomasz Grzegorczyk, Warszawa 2000 : [recenzja] Zbigniew Kopacz Tomasz Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych", P. Hofmański, S. Zabłocki, Kraków 2006 : [recenzja] Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański (aut. dzieła rec.) Stanisław Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 192-202
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 15 października 1996 II KZ 78 Tomasz Grzegorczyk s. 202-206
Glosa do postanowień Sądu Najwyższego z 11 września 1996 r. oraz z 30 września 1996 r. II KZ 45/96, V KZ 47 Tomasz Grzegorczyk s. 267-270