Znaleziono 9 artykułów

Piotr Hofmański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 25 marca 1998 r., sygn. 45/1997/829 Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki s. 6-24
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wybrane zagadnienia postępowania kasacyjnego w świetle nowego kodeksu postępowania karnego Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki s. 19-34
Maferialnoprawne warunki odpowiedzialności Skarbu Państwa ze szkodq spowodowanq oczywiście niesłusznym tymczasowym aresztowaniem Andrzej Bulsiewicz Piotr Hofmański s. 37-49
"Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody", Zbigniew Gostyński, Katowice 1984 : [recenzja] Piotr Hofmański Zbigniew Gostyński (aut. dzieła rec.) s. 79-85
Ciszej nad trumną nieważności... Piotr Hofmański s. 119-125
"Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych", P. Hofmański, S. Zabłocki, Kraków 2006 : [recenzja] Tomasz Grzegorczyk Piotr Hofmański (aut. dzieła rec.) Stanisław Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 192-202
"Leksykon polskiej procedury karnej", Andrzej Gaberle, Gdańsk 2004 : [recenzja] Piotr Hofmański Andrzej Gaberle (aut. dzieła rec.) s. 195-196
Glosa do postanowień Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1996 r. oraz z 29 sierpnia 1996 r. II KZ 34/96, V KZ 29 Piotr Hofmański s. 241-245
"Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego", Piotr Hofmański, Białystok 1993 : [recenzja] Jarosław Koral Piotr Hofmański (aut. dzieła rec.) s. 260-263