Znaleziono 28 artykułów

Tomasz Majewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Frankfurt pisze dla Hollywood : o genezie scenariuszy filmowych "Jacques Offenbach" i "Below the Surface" Tomasz Majewski s. 15-30
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : Michał Szubert (1787-1860) [wspomnienie pośmiertne] Tomasz Majewski s. 18-21
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : Dyskusja Kazimierz Askanas Mieczysław Cincio Alfred Dreszer Stanisław Hęćka Czesław Jaworski Andrzej Kern Stefan Kosiński Juliusz Leszczyński Tomasz Majewski Kazimierz Ostrowski Halina Piekarska Andrzej Rajpert Jerzy Sulimierski Leszek Sługocki s. 22-47
Jaka reforma prawa karnego? Tomasz Majewski s. 31-42
Uwagi o formie i treści związku praktyki adwokackiej z nauką prawa Tomasz Majewski s. 33-36
Zagadnienie wartości i szkody w sprawach o przestępstwa gospodarcze Tomasz Majewski s. 36-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modernizmy i ich losy Tomasz Majewski s. 43-67
Przerwa w rozprawie w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego Tomasz Majewski s. 53-58
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Józef Kochman (1903-1995) Tomasz Majewski s. 56-57
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : <Laboulbeniales> - mało znane grzyby pasożytujące na stawonogach Tomasz Majewski s. 65, 65-0
O przedstawicielstwie jednostek gospodarki uspołecznionej występujących w procesie karnym w roli pokrzywdzonego : [recenzja artykułu Tomasza Majewskiego opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5] M. Cybulska Tomasz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 67
Świadectwo : pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem języka Tomasz Majewski s. 74-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Referaty i streszczenia : Wkład ks. Stanisława Bonifacego Jundziłła do rozwoju nauk przyrodniczych w Polsce Tomasz Majewski s. 75-83
Ricoeurowska idea jaźni a percepcja obrazu Tomasz Majewski s. 78-95
"Das ereignis Auschwitz" : ontologia współczesności Tomasz Majewski s. 79-87
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nie znany lubelski numer regionalny Tomasz Majewski s. 139-140
Inscenizacje dramatów Gerharta Hauptmana na scenach Wrocławia w latach 1933-1944 Tomasz Majewski s. 145-162
Kronika adwokatury : spotkania, konferencje, wizyty Tomasz Majewski s. 146
Botanika w warszawskich czasopismach "Pamiętnik Fizjograficzny" i "Wszechświat" Tomasz Majewski s. 147-165
Trudne początki fitopatologii w Polsce Tomasz Majewski s. 147-158
Dyskusja po referacie Tomasza Majewskiego "Trudne początki fitopatologii w Polsce" Julian Dybiec Jerzy Janik Andrzej Kobos Tomasz Majewski Jerzy Pawłowski Zbigniew Wójcik s. 158-161
Próba identyfikacji roślin zarodnikowych (z wyjątkiem paprotników) wymienionych w dziele Syreniusza Zielnik 1613 Tomasz Majewski s. 183-196
Grand récit inaczej, czyli legitymizacja narracji Tomasz Majewski s. 185-198
  Zacytuj
 • Udostępnij
Prof. dr Stefan Krupko - polski wybitny specjalista w dziedzinie embriologii roślin (1890-1976) Tomasz Majewski s. 189-198
Wspomnienia pośmiertne : Ludwik Marcelian Garbowski (1872-1954) Tomasz Majewski s. 206-207
Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Prawa Karnego Tomasz Majewski s. 236-240
"Zielnik Józefa Jundziłła", Piotr Köhler, Kraków 1995 : [recenzja] Tomasz Majewski Piotr Köhler (aut. dzieła rec.) s. 280-281
Modernizm na wygnaniu Tomasz Majewski s. 320-328