Znaleziono 17 artykułów

Alfred Dreszer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Alfred Dreszer s. 3-8
Jeszcze o literackich pasjach adwokatów : (rzecz o Klubie Adwokatów Pisarzy) Alfred Dreszer s. 19-21
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : Dyskusja Kazimierz Askanas Mieczysław Cincio Alfred Dreszer Stanisław Hęćka Czesław Jaworski Andrzej Kern Stefan Kosiński Juliusz Leszczyński Tomasz Majewski Kazimierz Ostrowski Halina Piekarska Andrzej Rajpert Jerzy Sulimierski Leszek Sługocki s. 22-47
Po I Ogólnopolskim Zjeździe Adwokatów Pisarzy — refleksje Alfred Dreszer s. 23-25
Między koniecznością a powołaniem : z Alfredem Dreszerem, adwokatem, założycielem oraz pierwszym prezesem Klubu Adwokatów Pisarzy, redaktorem "Palestry Literackiej", rozmawia Agnieszka Metelska Alfred Dreszer Agnieszka Metelska s. 28-32
Adwokaci polscy w oficerskich obozach jenieckich w Niemczech w latach 1939—1945 : fragmenty Alfred Dreszer s. 36-38
"Więc pijmy przyjacielu", Alfred Dreszer, [Łódź 1989] : [recenzja] Karol Pędowski Alfred Dreszer (aut. dzieła rec.) s. 65
Szpalty pamięci : adwokat Zygmunt Deczyński 1904-1990 Alfred Dreszer s. 83
Strajk adwokatów paryskich w 1602 r. Alfred Dreszer s. 83-84
Sprawozdanie z posiedzenia Sądu konkursowego w sprawie oceny prac literackich, nadesłanych na konkurs rozpisany przez Zarząd Klubu Adwokatów Pisarzy ("Palestra" nr 3-4 z 1984 r.) Alfred Dreszer s. 94
Toga i pióro : rozmowa z adwokatem Alfredem Dreszerem Alfred Dreszer Halina Piekarska s. 102-106
Izba łódzka : spotkanie adwokatów-kombatantów II wojny światowej Alfred Dreszer s. 102-103
Kronika : z życia izb adwokackich Alfred Dreszer Janina Horbatowska Stefan Kosiński Ferdynand Rymarz s. 121-126
Kronika : z życia izb adwokackich Alfred Dreszer Andrzej Grzywacz Janusz Gładyszewski Janina Kruszewska Ferdynand Rymarz Andrzej Świątkowski s. 124-129
VIII doroczne zebranie członków Klubu Adwokatów Pisarzy Alfred Dreszer s. 130-132
List członków zarządu Klubu Adwokatów Pisarzy z siedzibą w Łodzi Alfred Dreszer Witold Kotowski Henryk Nowogródzki Halina Piekarska Karol Pędowski Julian Łeszczyński s. 134
Szpalty pamięci : adwokat Karol Pędowski (1913-1994) Alfred Dreszer s. 227-229