Znaleziono 35 artykułów

M. Cybulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawarcie małżeństwa według projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1962 r. A. Bądkowski M. Cybulska s. 18-27
Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego M. Cybulska B. Dobrzański (aut. dzieła rec.) E. Muszalski (aut. dzieła rec.) s. 62-63
Z zagadnień kodyfikacyjnych M. Cybulska Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 63-64
Represja ekonomiczna w sprawach karnych w teorii i praktyce : [recenzja artykułu Z. Naumowicza opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1963, nr 3 M. Cybulska Z. Naumowicz (aut. dzieła rec.) s. 64-65
Podstawy odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy : [recenzja artykułu Ignacego Wolberga opublikowanego w czasopiśmie "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1963, nr 3] M. Cybulska Ignacy Wolberg (aut. dzieła rec.) s. 65-66
Roszczenia z tytułu premii M. Cybulska Antoni Filcek (aut. dzieła rec.) s. 66-67
Projekt kodeksu rodzinnego na forum Sejmu : [recenzja artykułu Mariana Rybickiego opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1963, nr 8-9] M. Cybulska Marian Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 66-68
Orzeczenie dyscyplinarne S.N. w stosunku do adwokata M. Cybulska Marian Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 67
O przedstawicielstwie jednostek gospodarki uspołecznionej występujących w procesie karnym w roli pokrzywdzonego : [recenzja artykułu Tomasza Majewskiego opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5] M. Cybulska Tomasz Majewski (aut. dzieła rec.) s. 67
Wpływ cofnięcia pozwu na bieg przedawnienia M. Cybulska Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Rozwód i zgoda na rozwód w systemie socjalistycznego prawa małżeńskiego", Tibor Pap, "Nowe Prawo", 1963, nr 7-8 : [recenzja] M. Cybulska Tibor Pap (aut. dzieła rec.) s. 68-69
"Sądowy nadzór penitencjarny w ustawodawstwie polskim", Jerzy Śliwowski, "Przegląd penitencjarny", 1963, nr 1 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Śliwowski (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Zobowiązania i odpowiedzialność w uspołecznionym obrocie : [recenzja artykułu Stefana Buczkowskiego opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1963, nr 5-6] M. Cybulska Stefan Buczkowski (aut. dzieła rec.) s. 69-71
"Uwagi do projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego PRL", Jan Gwiazdomorski, "Nowe Prawo", 1963, nr 7-8 : [recenzja] M. Cybulska Jan Gwiazdomorski (aut. dzieła rec.) s. 69-70
O zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo : [recenzja artykułu Marii Król opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1963, nr 7-8] M. Cybulska Maria Król (aut. dzieła rec.) s. 69-70
Problem wyroków nieważnych w prawie procesowym karnym : [recenzja artykułu Jana Habra opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1963, nr 7] M. Cybulska Jan Haber (aut. dzieła rec.) s. 70-71
"Kontrola jako instrument wykrywania przestępczości", Stanisław Akoliński, "Prawo i Życie", 1963, nr 20 : [recenzja] M. Cybulska Stanisław Akoloński (aut. dzieła rec.) s. 70-71
Dobra osobiste w stosunkach pracy M. Cybulska Jan Jończyk (aut. dzieła rec.) s. 71-72
"Taśma magnetofonowa jako dowód rzeczowy w postępowaniu karnym", Kazimierz Kalita, "Problemy Kryminalistyki", 1963, nr 3-4: [recenzja] M. Cybulska Kazimierz Kalita (aut. dzieła rec.) s. 71-72
Zgoda prezydium rady narodowej na rozwiązanie umowy o pracę z inwalidą : [recenzja artykułu Romana Staniszewskiego opublikowanego w czasopiśmie "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1963, nr 7-8] M. Cybulska Roman Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 71-73
Charakterystyka prawna porzucenia pracy : [recenzja artykułu Walerego Masewicza opublikowanego w czasopiśmie "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1963, nr 5] M. Cybulska Walery Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Prawo - Sąd - Prasa", Jerzy Milewski, "Prawo i Życie", 1963, nr 17 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Milewski (aut. dzieła rec.) s. 72-73
"Sprawozdawczość sądowa", Bohdan Michalski, "Prawo i Życie", 1963, nr 17 : [recenzja] M. Cybulska Bohdan Michalski (aut. dzieła rec.) s. 73-74
"Uzasadnienie przedawnienia w teorii prawa karnego", Kazimierz Marszał, "Państwo i Prawo", 1964, z. 11 : [recenzja] M. Cybulska Kazimierz Marszał (aut. dzieła rec.) s. 78
O roli orzecznictwa Sądu Najwyższego w działalności administracji państwowej : [recenzja artykułu Janusza Łętowskiego opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1964, z. 11] M. Cybulska Janusz Łętowski (aut. dzieła rec.) s. 79
Rola zasad współżycia społecznego w nowych kodeksach : [recenzja artykułu Aleksandra Woltera opublikowanego w czasopiśmie "Nowe Prawo", 1964, nr 11] M. Cybulska Aleksander Wolter (aut. dzieła rec.) s. 79-81
Problemy penitencjarne aresztu tymczasowego : [recenzja artykułu Stanisława Walczaka opublikowanego w czasopiśmie "Przegląd Penitencjarny", 1963, nr 2 M. Cybulska Stanisław Walczak (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Uprawnienia chałupników do zaopatrzenia emerytalnego", "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", Tadeusz Gleixner, 1964, nr 10 : [recenzja] M. Cybulska Tadeusz Gleixner (aut. dzieła rec.) s. 82
"Kradzież czy paserstwo?", Maria Lipczyńska, "Nowe Prawo", 1963, nr 3 : [recenzja] M. Cybulska Maria Lipczyńska (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Czy oskarżenie za kradzież wyklucza skazanie za paserstwo?", Jan Bednarek, "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5 : [recenzja] M. Cybulska Jan Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"Przymus poddawania się leczeniu", Jerzy Sawicki, "Państwo i Prawa", 1963, nr 4 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Ochrona nabywcy ruchomości a małżeńskie prawo majątkowe", Adam Szpunar, "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5 : [recenzja] M. Cybulska Adam Szpunar (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Kompensata renty z ubezpieczenia społecznego z odszkodowaniem należnym według prawa cywilnego", Stanisław Białek, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", 1963, nr 5 : [recenzja] M. Cybulska Stanisław Białek (aut. dzieła rec.) s. 112-113
"O zastosowaniu prawa cywilnego do umowy dostawy", Henryk Dawidowicz, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1963, nr 4 : [recenzja] M. Cybulska Henryk Dawidowicz (aut. dzieła rec.) s. 113-114
Przegląd prasy prawniczej M. Cybulska s. 175