Znaleziono 14 artykułów

Mieczysław Szerer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o sztuce przemawiania w sądzie Mieczysław Szerer s. 24-28
Komplikacje zagadnienia "niskich pobudek" Mieczysław Szerer s. 26-40
W kwestii wytycznych Sądu Najwyższego co do wymiaru kary Mieczysław Szerer s. 33-36
Areszt tymczasowy i jego sens karno-polityczny Mieczysław Szerer s. 40-43
Prawo czy dobrodziejstwo? Mieczysław Szerer s. 52-55
Wczasy prawnika Mieczysław Szerer s. 53-58
Togi i peruki Antoni Bądkowski Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 57-59
Z zagadnień kodyfikacyjnych M. Cybulska Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Karanie a humanizm", M. Szerer, Warszawa 1964 : [recenzja] Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 65
Uprzedzenie oskarżonego o możliwości zastosowania ustawy antychuligańskiej Mieczysław Szerer s. 84-89
Sąd Najwyższy o chuligaństwie Mieczysław Szerer s. 84-89
Skracanie nieznośnego życia Mieczysław Szerer s. 103-108
"Kultura i prawo", Mieczysław Szerer, Warszawa 1981 : [recenzja] Juliusz Łeszczyński Mieczysław Szerer (aut. dzieła rec.) s. 113-119
Kilka uwag o sztuce przemawiania w sądzie Mieczysław Szerer s. 169-173