Znaleziono 9 artykułów

Jerzy Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa problemy związane z przestępczością komunikacyjną Arnold Gubiński Jerzy Sawicki s. 35-43
Ubezpieczenie Business Interruption (BI) jako zabezpieczenie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa Jerzy Sawicki s. 37-48
Ryzyko stosowania nowych leków w świetle przepisów projektu k.k. Jerzy Sawicki s. 47-58
Granice opieki lekarskiej : (na marginesie orzeczeń Sądu Najwyższego) Jerzy Sawicki s. 49-60
Ochrona osobowości a postęp techniczny : (o niektórych zagadnieniach prawa karnego materialnego i procesowego) Arnold Gubiński Jerzy Sawicki s. 52-63
"Przed polskim prokuratorem. Dokumenty i komentarze", J. Sawicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 75-76
Zmęczenie a odpowiedzialność karna w komunikacji drogowej Janusz Kochanowski Jerzy Sawicki s. 87-97
"Ludzie i martwe paragrafy", T.1 ; "Paragrafy i żywi ludzie", T.2, J. Sawicki, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Przymus poddawania się leczeniu", Jerzy Sawicki, "Państwo i Prawa", 1963, nr 4 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 110-111