Znaleziono 6 artykułów

Arnold Gubiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona życia w projekcie kodeku karnego : (przestępstwa umyślne) Arnold Gubiński s. 28-44
Dwa problemy związane z przestępczością komunikacyjną Arnold Gubiński Jerzy Sawicki s. 35-43
Ochrona osobowości a postęp techniczny : (o niektórych zagadnieniach prawa karnego materialnego i procesowego) Arnold Gubiński Jerzy Sawicki s. 52-63
"Prawo karno-administracyjne", Arnold Gubiński, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Marek Arnold Gubiński (aut. dzieła rec.) s. 53-58
"Ryzyko nowatorstwa", Arnold Gubiński, "Państwo i Prawo", nr 1 Arnold Gubiński (aut. dzieła rec.) s. 70-73
"Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia", A. Gubiński, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Arnold Gubiński (aut. dzieła rec.) s. 71-72