Znaleziono 7 artykułów

Walery Masewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dopuszczalność powództwa o ustalenie charakteru zatrudnienia Walery Masewicz s. 13-17
Nienormowany czas pracy w polskim prawie pracy: ocena od strony unormowań prawnych i praktyki Walery Masewicz s. 19-27
Porzucenie pracy Walery Masewicz s. 24-29
Jeszcze w sprawie tzw. roszczenia o dopuszczenie do pracy Walery Masewicz s. 34-45
"Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Komentarz", W. Masewicz, S. Dzwonkowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Dzwonkowski (aut. dzieła rec.) Walery Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 62-63
Charakterystyka prawna porzucenia pracy : [recenzja artykułu Walerego Masewicza opublikowanego w czasopiśmie "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", 1963, nr 5] M. Cybulska Walery Masewicz (aut. dzieła rec.) s. 72-73
Czyn pracownika jako przyczyna wydalenia z pracy Walery Masewicz s. 73-87