Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Śliwowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System kar w projekcie kodeksu karnego Jerzy Śliwowski s. 33-46
Uwagi krytyczne w związku z ustawą z dn. 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Jerzy Szwarc Jerzy Śliwowski s. 45-55
O nawiązanie kontaktu z zagranicą Jerzy Śliwowski s. 55-60
Prewencja generalna i indywidualna a warunkowe zwolnienie Andrzej Kabat Jerzy Śliwowski s. 56-88
VII Międzynarodowy Kongres Prawa Karnego w Atenach Jerzy Śliwowski s. 59-70
"Sądowy nadzór penitencjarny w ustawodawstwie polskim", Jerzy Śliwowski, "Przegląd penitencjarny", 1963, nr 1 : [recenzja] M. Cybulska Jerzy Śliwowski (aut. dzieła rec.) s. 68-69
Ustawa karna skarbowa a ogólne zasady prawa karnego Jerzy Śliwowski s. 68-83