Znaleziono 22 artykuły

Bronisław Pasierb

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 2) : Józef Milewski (1859–1916) Bronisław Pasierb s. 85-99
Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 4) : „Złoty wiek” kultury politycznej Bronisław Pasierb s. 85-94
Przyczynek do problemu repolonizacji Warmii i Mazur Bronisław Pasierb s. 85-103
Of the tradition of the Polish political science (Part 4) : The „golden age” of political culture Bronisław Pasierb s. 95-108
Of the tradition of Polish political science (part 2) : Józef Milewski (1859–1916) Bronisław Pasierb s. 100-114
Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 1) : nauka o polityce, kultura polityczna przełomu XIX i XX wieku Bronisław Pasierb s. 104-119
Politologiczny almanach Bronisław Pasierb s. 109-118
Z tradycji polskiej nauki o polityce (cz. 3) : Józefa Siemieńskiego rozumienie kultury politycznej (1882–1941) Bronisław Pasierb s. 112-121
From the tradition of Polish political science (part 1) : political science, political culture at the turn of XIX and XX centuries Bronisław Pasierb s. 120-136
Politologia, ale jaka? Bronisław Pasierb s. 150-161
Politology – but what kind of? Bronisław Pasierb s. 162-174
"Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich", oprac. Antoni Kuczyński, Zbigniew Wójcik, Warszawa-Wrocław 1995 : [recenzja] Bronisław Pasierb Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 172-175
"Polski ruch socjalistyczny wobec Niemiec okresu Republiki Weimarskiej, 1919-1932", Jerzy Juchnowski, Wrocław 1997 : [recenzja] Bronisław Pasierb Jerzy Juchnowski (aut. dzieła rec.) s. 190-192
Los polskiej ludności Podola w latach 1944–1946 Bronisław Pasierb s. 238-265
Bronisław Piłsudski (1866–1918) – spotkanie z wielką polityką Bronisław Pasierb s. 257-268
"Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922", Henryk Cimek, Rzeszów 2008 : [recenzja] Bronisław Pasierb Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 267-275
Bronisław Piłsudski (1866–1918) – an Encounter with Big Politics Bronisław Pasierb s. 269-280
Wokół legendy Wilna i Lwowa Bronisław Pasierb s. 297-305
Regarding the Legendary Status of Wilno and Lwów Bronisław Pasierb s. 306-316
Polityka narodowościowa państw Europy Środkowowschodniej Bronisław Pasierb s. 320-325
Autor trudnych tematów Bronisław Pasierb s. 372-380
Wizerunek medialny Generała Bronisław Pasierb s. 381-391