Znaleziono 9 artykułów

Jolanta Choińska-Mika

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów", Jolanta Choińska-Mika, Warszawa 1998 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Radosław Lolo (aut. dzieła rec.) s. 93-95
"Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III", Urszula Augustyniak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 155-156
"Sejm Walny Koronny w latach 1506-1548", Wacław Uruszczak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Historia dyplomacji polskiej, t. 2", pod red. Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Mity narodowe. Lechiada", Jan Malicki, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia w wolnej elekcji po jego zgonie (1694-1698)", M. de Mongrillon, z fr. przeł., oprac. i wstępem opatrzyła Łucja Częściki, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Łucja Częścik (aut. dzieła rec.) M. de Mongrillon (aut. dzieła rec.) s. 368
"Diariusz sejmu lubelskiego 1566 roku", oprac. Irena Kaniewska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 404-405
"Polskie dominium Maris Baltici. (Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne. X-XVIII)", Wacław Odyniec, Warszawa 1982 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 405-406
„Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem”, Paulina Buchwald-Pelcowa, Warszawa 1997 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 492-495