Znaleziono 18 artykułów

Wacław Uruszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badacz i wydawca źródeł prawa dawnej Polski. Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Profesora Ludwika Łysiaka Wacław Uruszczak s. 5-13
O periodyzacji historii ustroju dawnej Polski Wacław Uruszczak s. 11-20
Species privilegium sunt due, unum generale, aliud speciale. Przywileje w dawnej Polsce Wacław Uruszczak s. 19-38
Nowelizacje Statutów Kazimierza Wielkiego w statucie warckim z 1423 roku. Z badań nad ustawodawstwem w dawnej Polsce Wacław Uruszczak s. 93-108
Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego Wacław Uruszczak s. 97-115
Sejm koronacyjny w 1507 roku w Krakowie Wacław Uruszczak s. 111-121
Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego Wacław Uruszczak s. 177-187
"Sejm Walny Koronny w latach 1506-1548", Wacław Uruszczak, Warszawa 1981 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 207-208
Z takim sposobem uprawiania nauki godzić się nie można : naruszenie cudzego autorstwa w pracach historycznoprawnych i historycznych Wacław Uruszczak s. 233-255
"Złota księga Wydziału Prawa i Administracji", pod red. Jerzego Stelmacha, Wacława Uruszczaka, Kraków 2000 : [recenzja] Marzenna Paszkowska Jerzy Stelmach (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 254-258
"Prawo wyznaniowe. Zbiór przepisów", oprac. Wacław Uruszczak, Zdzisław Zarzycki, Kraków 2003 : [recenzja] Paweł Borecki Paweł A. Leszczyński Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) Zdzisław Zarzycki (aut. dzieła rec.) s. 259-267
Z takim sposobem uprawiania nauki zgodzić się nie można! Twórczość historyczno-prawna ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003-2008 Wacław Uruszczak s. 265-284
Irena Dwornicka (1953-2002) Wacław Uruszczak s. 289-291
Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego Wacław Uruszczak s. 303-310
Komputer na usługach współczesnej kanonistyki Wacław Uruszczak s. 304-308
"Historia sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod. red. J. Michalskiego, oprac. J. Bardach, W. Czapliński, J. Michalski, A. Sucheni-Grabowska, W. Uruszczak, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 374-383
"Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw 1532 r.", Wacław Uruszczak, Warszawa 1979 : [recenzja] Marek Wrede Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 588
Refleksje nad sejmami czasów zygmuntowskich (w związku z książką Wacława Uruszczaka, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980) Anna Sucheni-Grabowska Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 761-772