Znaleziono 16 artykułów

Anna Sucheni-Grabowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka o wymiar i przeznaczenie kwarty w końcu XVI i na poczatku XVII wieku Anna Sucheni-Grabowska s. 24-45
"Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności", Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska, Eugeniusz Cezary Król, Warszawa 1998 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Alicja Dybkowska (aut. dzieła rec.) Eugeniusz Cezary Król (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Jan Żaryn (aut. dzieła rec.) Małgorzata Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 132-137
Zapomniany przywilej o rękojemstwie kmiecym Anna Sucheni-Grabowska s. 169-180, 274-275
Konflikt czy współpraca? : (na marginesie pracy: Między monarchią a demokracją. Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, pod red. Anny Sucheni-Grabowskiej i Marii Żaryn, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994) Urszula Augustyniak Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Maria Żaryn (aut. dzieła rec.) s. 199-207
Próby aukcji dochodów z dóbr domeny królewskiej w świetle lustracji z lat 1615-1620 Anna Sucheni-Grabowska s. 221-242
"Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny. Cz. 1, Geneza egzekucji dóbr", Anna Sucheni-Grabowska, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Juliusz Bardach Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 296-300
"Études sur l'Histoire des Assemblées d'États", Travaux et Recherches de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Paris. Série Sciences Historiques nr 8, Paris 1966 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska s. 327-330
"Papiestwo - Polska (1548-1563). Dyplomacja", Henryk Damian Wojtyska, Lublin 1977 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 353-358
"Historia sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej", pod. red. J. Michalskiego, oprac. J. Bardach, W. Czapliński, J. Michalski, A. Sucheni-Grabowska, W. Uruszczak, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Filipczak-Kocur Juliusz Bardach (aut. dzieła rec.) Władysław Czapliński (aut. dzieła rec.) Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 374-383
"Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548", Anna Sucheni-Grabowska, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 511-512
Wokół problematyki Stanów Generalnych : (w związku z książką Cloude Soule, Les États Généraux de France (1302-1789) : Étude historique, comparative et doctrinale, Heule 1968) Anna Sucheni-Grabowska s. 531-541
"Zygmunt August król polski i wielki książę litewski 1520-1562", Anna Sucheni-Grabowska, Warszawa 1996 : [recenzja] Marceli Kosman Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 551-553
"Documenta ex Archivo Regiomontano ad Poloniam spectatia, cz.1-3", ed. Karolina Lanckorońska, Romae 1973-1974 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska Karolina Lanckorońska (aut. dzieła rec.) s. 585-590
Refleksje nad sejmami czasów zygmuntowskich (w związku z książką Wacława Uruszczaka, Sejm walny koronny w latach 1506-1540, Warszawa 1980) Anna Sucheni-Grabowska Wacław Uruszczak (aut. dzieła rec.) s. 761-772
"Majątki ziemskie panującego w Małopolsce do 1385 roku", Jerzy Luciński, Poznań 1967 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska Jerzy Luciński (aut. dzieła rec.) s. 789-792
Uwagi w związku z listem mgra B. Sobola dotyczącym publikacji przywileju z r. 1539 o rękojemstwie kmiecym w ziemi płockiej Anna Sucheni-Grabowska s. 880-884