Znaleziono 6 artykułów

Jan Stanisław Bystroń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów polskiej pieśni ludowej Jan Stanisław Bystroń s. 63-67
"Człowiek i książka", Jan Stanisław Bystroń, Warszawa-Lublin-Łódź, Kraków 1916 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) s. 122-123
"Artyzm pieśni ludowej", Jan St. Bystroń, Poznań-Warszawa 1921 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Literatura jako zjawisko społeczne Jan Stanisław Bystroń s. 217-226
Szlaki migracyjne na ziemiach polskich Jan Stanisław Bystroń s. 227-243
"Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone", Jan Stanisław Bystroń, wybrał i oprac. Ludwik Stomma, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Jan Stanisław Bystroń (aut. dzieła rec.) Ludwik Stomma (aut. dzieła rec.) s. 582