Znaleziono 16 artykułów

Marian Kornecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drewniana architektura sakralna w Polsce : zagadnienie typów i form regionalnych w rozwoju historycznym Marian Kornecki s. 7-31
Krajobraz kulturowy : perspektywy badań i ochrony Marian Kornecki s. 19-25
Tryptyk z Dłużca i Madonna z Lipnicy Murowanej - dwie aranżacje konserwatorskie Marian Kornecki s. 29-47
Spalony kościół drewniany na Woli Justowskiej w Krakowie : problemy konserwatorskie Marian Kornecki s. 35-42
Z problematyki ochrony zabytków architektury i budownictwa w Holandii Marian Kornecki s. 43-55
Drewniana zabudowa Skawiny : ze studiów nad architekturą małych miast małopolskich Marian Kornecki s. 59-67
"Dzieło sztuki w konserwacji" - wystawa w Krakowie Marian Kornecki s. 88-91
Ochrona i konserwacja zabytków ruchomych w dawnym województwie krakowskim w latach 1945-1975 Marian Kornecki s. 107-128
Gotyckie malowidła ścienne w Polsce : wyniki badań przeprowadzonych w latach 1974-1979 Jerzy Domasłowski Alicja Karłowska-Kamzowa Marian Kornecki Helena Małkiewiczówna s. 116-164
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy pejzażu kulturowego wsi Marian Kornecki s. 143-155
Problemy konserwacji malowideł ściennych w woj. jeleniogórskim i legnickim - sympozjum konserwatorskie Marian Kornecki s. 179-182
"Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce", tom III, zesz. 1: "Powiat Kraków - Województwo Krakowskie", Janusz Bogdanowski, Marian Kornecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961 : [recenzja] Janusz Bogdanowski (aut. dzieła rec.) Marian Kornecki (aut. dzieła rec.) s. 207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metody i technika ewidencji zabytków - spotkanie konsultacyjne Komisji Problemowej Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Marian Kornecki s. 266
Granice interwencji i aranżacji konserwatorskiej Marian Kornecki s. 298-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dr Hanna Pieńkowska (1917-1976) Marian Kornecki s. 340-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Gotyckie malarstwo ścienne w Polsce", Jerzy Domasławski, Alicja Karłowska-Kamzowa, Marian Kornecki, Helena Małkiewiczówna, Poznań 1984 : [recenzja] Rafał Karpiński Jerzy Domasławski (aut. dzieła rec.) Alicja Karłowska-Kamzowa (aut. dzieła rec.) Marian Kornecki (aut. dzieła rec.) Helena Małkiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 627