Znaleziono 3 artykuły

Michał Rożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku", Michał Rożek, Kraków 1977 : [recenzja] Maria Sierocka Michał Rożek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną", Aleksandra Witkowska, Lublin 1984 : [recenzja] Michał Rożek Aleksandra Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 587-591
"Katedra wawelska w XVII wieku", Michał Rożek, Kraków 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Michał Rożek (aut. dzieła rec.) s. 643