Znaleziono 19 artykułów

Hieronim Eugeniusz Wyczawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz Mieczysław Lisiński : ojciec ubogich 1877-1957 Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 5-38
Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 21-116
Kongregacje dekanalne w archidiecezji warszawskiej przed stu laty Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 37-56
Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 45-126
Niemiecka książka o płockiej kapitule Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 163-167
Projet d'un "Dictionnaire des théologiens Polonais" Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 169-173
"Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia", o. Joachim Roman Bar, [w:] „Studia Theologica Varsaviensia”, R. 1 (1963), Nr 1; R. 4 (1966), Nr 1-2; R. 5 (1967), Nr 1-2; R. 6 (1968), Nr 1-2; R. 7(1969), Nr 1-2 : [recenzja] Hieronim Eugeniusz Wyczawski Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 173-175
Książka o współczesnych dziejach parafii Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 173-176
Ostatnie wielkie publikacje z zakresu monasteriologii Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 187-193
Projekt "Słownika polskich teologów" Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 195-198
"Kościół Świętego Antoniego i klasztor Franciszkanów Reformatów 1623-1987", Anzelm Janusz Szteinke, Kraków 1990 : [recenzja] Hieronim Eugeniusz Wyczawski Anzelm Janusz Szteinke (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Historia Kościoła", t. 1, Karl Bihlmeyer, Hermann Tüchle, tłum. Jarosław Klenowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Hieronim Eugeniusz Wyczawski Karl Bihlmeyer (aut. dzieła rec.) Jarosław Klenowski (aut. dzieła rec.) Hermann Tüchle (aut. dzieła rec.) s. 213-214
Cerkiew wschodnia na terytorium (archi)diecezji wileńskiej Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 233-292
O niektórych dziełach ks. prof. Bolesława Kumora Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 248-251
O dysertacji doktorskiej ks. Józefa Krętosza Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 251-263
Z dziejów aptekarstwa bernardyńskiego Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 297-322
Problem nowego "Wprowadzenia do studiów w archiwach kościelnych" Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 343-353
"Biskup Piotr Gembicki 1585-1657", Hieronim Eugeniusz Wyczawski, Kraków 1957 : [recenzja] Władysław Czapliński Hieronim Eugeniusz Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 400-404
"Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych", pod red. ks. Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985 : [recenzja] Rafał Karpiński Hieronim Eugeniusz Wyczawski (aut. dzieła rec.) s. 836-838