Znaleziono 83 artykuły

Joachim Roman Bar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formacja zakonna w świetle instrukcji z dnia 6. I. 1969 r. Joachim Roman Bar s. 3-22
Ks. prof. Marian Alfons Myrcha Joachim Roman Bar s. 5-10
Rozwój stanów doskonałości w Polsce, V Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia (1862-1962) Joachim Roman Bar s. 27-184
Rozwój stanów doskonałości w Polsce : VII Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny (1905-1959) Joachim Roman Bar s. 35-118
Początki Zgromadzenia sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1936-1965) : (rozwój stanów doskonałości w Polsce, nr 10) Joachim Roman Bar s. 59-91
Zmiana przepisów o wydaleniu z zakonu Joachim Roman Bar s. 69-71
Nowy wykaz odpustów (Enchiridion indulgentiarum) Joachim Roman Bar s. 79-94
Działalność ustawodawcza biskupa przemyskiego J. S. Pelczara (1900-1924) Joachim Roman Bar s. 81-111
Śmierć O. Maksymiliana Kolbe w świetle prawa kanonicznego Joachim Roman Bar s. 81-154
Posoborowa odnowa klauzury mniszek Joachim Roman Bar s. 87-104
Zgromadzenie Córek Serca Maryi (SS. Sercanek) w latach 1885-1958 : (rozwój stanów doskonałości w Polsce, nr 11) Joachim Roman Bar s. 87-161
Zmiana przepisów kanonicznych o wydawaniu książek treści religijnej Joachim Roman Bar s. 93-97
Nowe zasady korzystania z odpustów Joachim Roman Bar s. 97-104
Konferencje wyższych przełożonych zakonów w Polsce : (powstanie i organizacja) Joachim Roman Bar s. 99-116
Odnowiona reguła trzeciego zakonu regularnego św. Franciszka Joachim Roman Bar s. 101-111
Nowy statut Rycerstwa Niepokalanej (M. I.) objawem rozwoju prawa kanonicznego Joachim Roman Bar s. 101-106
Rozwój stanów doskonałości w Polsce : IX Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (1884-1954) Joachim Roman Bar s. 105-121
Nieszczęśliwy przypadek czy męczeństwo : (refleksje kanonisty nad śmiercią Karoliny Kózkówny) Joachim Roman Bar Jan Białobok s. 119-158
Przebywanie zakonników poza domem zakonnym Joachim Roman Bar s. 137-148
Rewizja odpustów zakonów i stowarzyszeń Joachim Roman Bar s. 137-146
Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Joachim Roman Bar s. 143-188
Czy katolicy zamordowani w obozach koncentracyjnych są męczennikami? Joachim Roman Bar s. 151-155
Zgon o. Bernardino Rizzi OFMConv. Joachim Roman Bar s. 158
Ruch religijny kobiet w XIX wieku na ziemiach polskich Joachim Roman Bar s. 165-177
"Udział Polski w literaturze franciszkańskiej : bibliografia", o. Joachim Roman Bar, [w:] „Studia Theologica Varsaviensia”, R. 1 (1963), Nr 1; R. 4 (1966), Nr 1-2; R. 5 (1967), Nr 1-2; R. 6 (1968), Nr 1-2; R. 7(1969), Nr 1-2 : [recenzja] Hieronim Eugeniusz Wyczawski Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 173-175
Praca nad rewizją Kodeksu prawa kanonicznego Joachim Roman Bar s. 178
Odnowiony obrzęd profesji zakonnej Joachim Roman Bar s. 179-186
Bibliografie wydane przez Akademię Teologii Katolickiej Joachim Roman Bar s. 185-187
Seminarium naukowe kanonistów Joachim Roman Bar s. 187-188
"Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II", Joachim Roman Bar, Warszawa 1977 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Nowe formy zrzeszeń katolików świeckich w XIII wieku Joachim Roman Bar s. 201-213
"Maksymilian M. Kolbe. Für andere leben und sterben", Kinga Strzelecka, Freiburg 1981 : [recenzja] Joachim Roman Bar Kinga Strzelecka (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Karol Wojtyła w świetle publikacji", Wiktor Gramatowski, Città del Vaticano 1980 : [recenzja] Joachim Roman Bar Wiktor Gramatowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Miscellanea Amato Pietro Frutaz", Roma 1978 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 209
Autobiografia Józefa Sebastiana Pelczara Joachim Roman Bar s. 213-312
Droga do beatyfikacji Rafała Chylińskiego Joachim Roman Bar s. 215-218
"Bibliografia wydawnictw Księgarni Św. Wojciecha, 1895-1896, w 75-lecie działalności wydawniczej", Bolesław Żynda, Poznań 1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar Bolesław Żynda (aut. dzieła rec.) s. 216
"Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum : index ac status causarum Beatificionis Servorum Dei et Canonizationis Beatorum", Romae 1975 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 219-220
"Die religiösen Frauenorden", Mirjam Prager, Aschaffenburg 1968 : [recenzja] Joachim Roman Bar Mirjam Prager (aut. dzieła rec.) s. 220-221
Przygotowania do procesu beatyfikacyjnego Joachim Roman Bar s. 225-231
Praktyka administracyjna w zakonach żeńskich Joachim Roman Bar s. 233-261
"Polska Bibliografia Prawa Kanonicznego od wynalezienia druku do 1940 roku", t. 2, Joachim Roman Bar, Wojciech Zmarz, Lublin 1947 : [recenzja] Jakub Sawicki Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) Wojciech Zmarz (aut. dzieła rec.) s. 234-255
Śp. O. Władysław Stanisław Rymarz (1908-1979) Joachim Roman Bar s. 238-240
Les bibliographies publiées par l'Académie de Théologie Catholique à Varsovie Joachim Roman Bar s. 239-242
"Konferencje ascetyczne : notatki słuchaczy z przemówień ojca Maksymiliana Kolbego", do druku przygotowali: J. A. Książek, W. K. Kaczmarek, pod kierunkiem Joachima Romana Bara, Niepokalanów 1976 : [recenzja] Joachim Roman Bar W. K. Kaczmarek (aut. dzieła rec.) J. A. Książek (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II", oprac. Tomasz Bielski, Poznań-Warszawa 1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar Tomasz Bielski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Posoborowe prawodawstwo kościelne", T. 1-2, zebr. i przetł. ks. dr Edward Sztafrowski, Warszawa 1968-1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 249-251
Nowy obrzęd konsekracji dziewic Joachim Roman Bar s. 251-253
"Il miracolo nelle cause di beatificazione e di canonizzazione e possibilita di aggiornamento", Antonio Casieri, Roma 1971 : [recenzja] Joachim Roman Bar Antonio Casieri (aut. dzieła rec.) s. 259-260
Prof. Bolesław Wilanowski (30 I 1885-4 X 1952) Joachim Roman Bar s. 259-263
"Św. Brygida Szwedzka i Zakon Najśw. Zbawiciela ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów na ziemiach polskich.", Józef Swastek, Lublin 1986 : [recenzja] Joachim Roman Bar Józef Swastek (aut. dzieła rec.) s. 270-274
Ś.p. o. Stanisław Wójcik Joachim Roman Bar s. 271-272
Materiały do historii nauki i literatury prawa kanonicznego w Polsce Joachim Roman Bar s. 273-274
"Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Index ac status Causarum", Roma 1985 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 273-274
"Dizionario degli istituti di perfezione diretto da Guerrino Pelliccia (1962-1968) e da Giancarlo Rocca (1969-)", Vol. I, Roma 1974 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 283-285
Historia procesu do beatyfikacji Służebnicy Bożej Anieli Salawy Joachim Roman Bar s. 283-290
"Biegli w postępowaniu kanonizacyjnym", Henryk Misztal, Lublin 1985 : [recenzja] Joachim Roman Bar Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Śląskie studia historyczno-teologiczne", Katowice 1968 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 285-287
Na marginesie deklaracji o beatyfikacji królowej Jadwigi Joachim Roman Bar s. 289-291
"Drogą rad ewangelicznych", Joachim Roman Bar, Warszawa 1978 ; "Ku doskonałości zakonnej", Joachim Roman Bar, Warszawa 1979 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II", Joachim Roamn Bar, Warszawa 1971 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"L'Incontro Interfrancescano nel 750° della regola "bollata" (1223-1973) panorama e prospettive del francescanesimo oggi", "Vita Minorum", 15, 1973, nr 3-4 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 306-307
"Bibliographia synodotum particularium", Jacobus Theodorus Sawicki, Vaticana 1967 : [recenzja] Joachim Roman Bar Jacobus Theodorus Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"Causae historicae w postępowaniu beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym", Henryk Misztal, Lublin 1981 : [recenzja] Joachim Roman Bar Henryk Misztal (aut. dzieła rec.) s. 317-324
Rozwój stanów doskonałości w Polsce : (program dalszej pracy) Joachim Roman Bar s. 319-322
Prace nad dziełem "Polscy kanoniści" Joachim Roman Bar s. 324-325
"Polscy kanoniści (wiek XIX i XX)", oprac. Joachim Roman Bar, [Warszawa] 1981 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 324-326
O. Stefan Wawrzkowicz (1867-1934) Joachim Roman Bar s. 329-330
"Rituale Romanum ex decreto Sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Ordo professionis religiosae", Vaticanis 1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar s. 333-334
"La vita religiosa nel Magistero Pontificio postconciliare", Eutimio Catazzo, Vicenza 1969 : [recenzja] Joachim Roman Bar Eutimio Catazzo (aut. dzieła rec.) s. 334
Listy postulacyjne Joachim Roman Bar s. 343-345
Zakopny żeńskie w Polsce w 1967 r. Joachim Roman Bar s. 343-357
"De vita religiosa documenta selecta Magisterii Ecclesiastici et Ordinis Carmelitarum discaleatorum (1869-1966)", Simeon a S. Familia, Romae 1967 : [recenzja] Joachim Roman Bar Simeon a S. Familia (aut. dzieła rec.) s. 351-352
Sprawy polskie w Kongregacji do Spraw Świętych Joachim Roman Bar s. 351-359
Wskazania dla Współpracowników słownika polskich kanonistów XIX i XX wieku Joachim Roman Bar s. 353-355
Z praktyki sądowej : Czy ten sam tytuł nieważności małżeństwa? Joachim Roman Bar A. Pawicki s. 355-356
"Polscy święci, 1", red. o. Joachim Roman Bar, Warszawa 1983 : [recenzja] Rafał Karpiński Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 358-359
Wykaz treści dziesięciu roczników (1958-1967) kwartalnika "Prawo Kanoniczne" Joachim Roman Bar s. 359-371
"Prawo stanów doskonałości chrześcijańskiej Kościoła katolickiego", Joachim Roman Bar, Warszawa 1966 : [recenzja] Marian Mychra Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 394-395
Przygotowanie procesu de miraculo Joachim Roman Bar s. 396-401
Zarządzenia Stolicy Apostolskiej Joachim Roman Bar s. 409-413
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego ATK w roku akademickim 1956 Joachim Roman Bar s. 415-420
"I tre esami canonici delle candidate alla vita religiosa", Agostino Pugliese, Roma 1964 : [recenzja] Joachim Roman Bar Agostino Pugliese (aut. dzieła rec.) s. 444