Znaleziono 21 artykułów

Jakub Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o źródłach do dziejów archidiecezji krakowskiej Jakub Sawicki s. 5-14
Epizod z dziejów lwowskiej kapituły katedralnej o. ł. Jakub Sawicki s. 29-38
Wspomnienia pośmiertne : Władysław Abraham (1860-1941) Jakub Sawicki s. 163-166
Wspomnienia pośmiertne : Władysław Abraham (1860-1941) Jakub Sawicki s. 163-166
Ze studiów nad synodami diecezji wrocławskiej w XIII wieku Jakub Sawicki s. 173-210
Nieznane statuty synodu diecezji włocławskiej z 1612 roku na podstawie materiałów zebranych przez ks. Teofila Długosza Jakub Sawicki s. 195-213
Zabytek prawniczej literatury popularnej i paleografii w Polsce w XV wieku Jakub Sawicki s. 203-224
Ze studiów nad zbiorem Karnkowskiego : nieznane uchwały kongregacji piotrkowskiej z 7 listopada 1554 r. Jakub Sawicki s. 227-242
Okruchy bibliograficzne Jakub Sawicki s. 231-232
"Polska Bibliografia Prawa Kanonicznego od wynalezienia druku do 1940 roku", t. 2, Joachim Roman Bar, Wojciech Zmarz, Lublin 1947 : [recenzja] Jakub Sawicki Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) Wojciech Zmarz (aut. dzieła rec.) s. 234-255
"Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Bogusław Leśnodorski, Władysław Sobociński, Jakub Sawicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Józef Mazurkiewicz Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Ks. Jan Nepomucen Fijałek (8 V 1864 - 19 VI 1936) Jakub Sawicki s. 267-292
Śp. Prof. Dr Tadeusz Silnicki (5 X 1889 - 1968) Jakub Sawicki s. 274-285
Bolesław Ulanowski (1860-1919) Jakub Sawicki s. 307-324
Analecta z rękopisów bibliotek warszawskich Jakub Sawicki s. 307-363
Prace przygotowawcze do publikacji pomników dawnego prawa mazowieckiego Jakub Sawicki s. 360-368
III Międzynarodowy Kongres Średniowiecznego Prawa Kanonicznego, 3-9 września 1968 r. w Strasburgu i jego poprzednicy Jakub Sawicki s. 387-393
Bibliographia synodorum paticularium : Sprawozdanie Jakub Sawicki s. 401-407
"Iura Masoviae Terrestria : pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego", T. 1: (1228-1471) oprac. i podał do druku Jakub Sawicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 414-416
Heinrich Felix Schmid (14 VIII 1896-6 II 1963) Jakub Sawicki s. 445-471
Reedycje i przedruki dawniejszych publikacji z dziedziny prawa kanonicznego i historii Kościoła Jakub Sawicki s. 557-571