Znaleziono 19 artykułów

Marian Al. Żurowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem rozeznania oceniającego Marian Al. Żurowski s. 3-15
Ewolucja pojmowania wolności religijnej w Kościele katolickim Marian Al. Żurowski s. 27-38
Biskup diecezjalny a wyższy przełożony instytutu życia konsekrowanego Marian Al. Żurowski s. 31-41
Realizacja uprawnień kościelnych w konkretnej rzeczywistości społeczno-kulturalnej Marian Al. Żurowski s. 43-52
Refleksje w związku z przemówieniem Jana Pawła II do Roty Rzymskiej w dniu 5 lutego 1985 r. Marian Al. Żurowski s. 99-107
Eklezjalny fundament życia wspólnotowego Marian Al. Żurowski s. 101-109
Eklezjalny charakter małżeństwa i rodziny Marian Al. Żurowski s. 105-116
Społeczności realizacji rad ewangelicznych w "Komunii" Kościoła partykularnego Marian Al. Żurowski s. 123-135
Niezdolność do podjęcia obowiązków małżeńskich z przyczyn psychicznych Marian Al. Żurowski s. 153-162
"Ius Populi Dei" Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor", vol. 1-3, Roma 1972 : [recenzja] Marian Al. Żurowski s. 207-214
Refleksje nad "Concilia Poloniae" Jakuba Sawickiego Marian Al. Żurowski s. 231-238
"Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego", Marian Al. Żurowski, Katowice 1976 : [recenzja] Józef Glemp Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 232-237
Przedmiot zgody małżeńskiej i zdolność do wypełnienia obowiązków w ocenie umysłu poprzedzającej rozważną decyzję nupturienta : studium w oparciu o nowsze wyroki rotalne Marian Al. Żurowski s. 243-283
"Prawo Nowego Przymierza", Marian Al. Żurowski, Poznań 1989 : [recenzja] Henryk Stawniak Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Incapacity for marraige. Jurisprudence and Interpretation", R. L. Burke [et al.], Rome 1987 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Raymond L. Burke (aut. dzieła rec.) s. 289-293
"Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego. Stan prawny po promulgowaniu Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Łacińskiego w 1983 r.", Marian Al. Żurowski, Katowice 1987 : [recenzja] Wojciech Góralski Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 305-310
"De legibus", I: "De natura legis", Francisco Suárez, Madrid 1971 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Francisco Suárez (aut. dzieła rec.) s. 411-412
"De legibus", II (I 9-20): "De legis obligatione", Francisco Suárez, Madrid 1972 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Francisco Suárez (aut. dzieła rec.) s. 412-414
"Iura Masoviae Terrestria : pomniki dawnego prawa mazowieckiego ziemskiego", T. 1: (1228-1471) oprac. i podał do druku Jakub Sawicki, Warszawa 1972 : [recenzja] Marian Al. Żurowski Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 414-416