Znaleziono 37 artykułów

Józef Glemp

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czcigodny Księże Biskupie! Józef Glemp s. 5-6
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czcigodny Księże Profesorze! Józef Glemp s. 7
Misterium Kościoła : Homilia na rozpoczęcie sympozjum "Wokół tytułu i uprawnień prymasowskich". Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, Warszawa-Bielany 11 listopada 2010 roku Józef Glemp s. 9-11
To był program odnowy religijnej Józef Glemp s. 9-11
Chrystus uczy postaw społecznych Józef Glemp s. 9-10
Współdziałać z dobrem Józef Glemp s. 9-11
Dla czci Imienia Bożego : homilia z okazji 50. rocznicy powrotu Prymasa Stefana Wyszyńskiego z więzienia Józef Glemp s. 11-13
List Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski Józef Glemp s. 13
Toast wygłoszony przez Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Glempa w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego w czasie spotkania z wykonawcami Drzwi Płockich z pracowni Konserwacji Zabytków ze Szczecina, Warszawy i Płocka. Józef Glemp s. 13, 13-0
Niektóre zagadnienia związane z Motu proprio "Matrimonia mixta" do warunków krajowych Józef Glemp s. 19-36
Problem identyfikacji Kościoła lokalnego i partykularnego Józef Glemp s. 23-39
Pod opieką Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej Józef Glemp s. 25-29
Świadectwo Józef Glemp s. 51-54
Świadectwo Józef Glemp s. 61-63
Świadectwo Józef Glemp s. 81-83
Świadectwo Józef Glemp s. 99-104
Obecny stan prawny postępowania o dyspensę od małżeństwa niedopełnionego Józef Glemp s. 117-130
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Józef Glemp Władysław Kowalak Roman Malek Michaela Zofia Pawlik Eugeniusz Sakowicz s. 119-133
Biuletyn liturgiczny Józef Glemp Bogusław Nadolski Tadeusz Rybak s. 125-134
Polskie sądownictwo kościelne w latach 1945-1970 Józef Glemp s. 169-225
Służba światu - zadaniem Kościoła Józef Glemp s. 206-213
Początki polskiej literatury o karności kościelnej - ks. Jan Opieliński 1858-1935 Józef Glemp s. 225-236
"Rozwijać Kościół dzień po dniu. Czynności pasterskie 2001–2007", Józef Glemp, red. Mirosław Kreczmański, Warszawa, 2011 : [recenzja] Andrzej Dziuba Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Mirosław Kreczmański (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Ks. Edmund Kardynał Dalbor (1869-1926) Józef Glemp s. 229-240
"Kanoniczne prawo małżeńskie okresu posoborowego", Marian Al. Żurowski, Katowice 1976 : [recenzja] Józef Glemp Marian Al. Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Stati socialisti e confessioni religiose", Giovanni Barberini, Milano 1973 : [recenzja] Józef Glemp Giovanni Barberini (aut. dzieła rec.) s. 268-273
"Il matrimonio. Essenza - fine - amore coniugale, con particolare riferimento alla donna recisa", Anastasio Gutierrez, Napoli 1974 : [recenzja] Józef Glemp Anastasio Gutierrez (aut. dzieła rec.) s. 270-275
"Encyklopedia Katolicka", T. 2, Lublin 1976 : [recenzja] Józef Glemp s. 273-277
"Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ", Edmund Jan Osmańczyk, Warszawa 1974 : [recenzja] Józef Glemp Edmund Jan Osmańczyk (aut. dzieła rec.) s. 276-280
Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego, Pamplona 10-15. X. 1976 Józef Glemp s. 281-288
Ks. Teodor Taczak (1878-1941) Józef Glemp s. 285-288
Ks. Edward Van Blericq (1895-1946) Józef Glemp s. 293-295
Ks. Aleksy Brasse (1901-1956) Józef Glemp s. 295-297
Ks. Stanisław Janasik (1882-1942) Józef Glemp s. 297-299
Ks. Kazimierz Głowiński (1862-1946) Józef Glemp s. 299-300
"Z niewoli do niepodległości : pamiętniki", Kard. Aleksander Kakowski, Ks. Kard. Józef Glemp, red. i oprac. Tadeusz Krawczak, Ryszard Świętek, Kraków 2000 : [recenzja] Arkadiusz Kołodziejczyk Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Aleksander Kakowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) s. 311-316
"Encyklopedia Katolicka", T. I : "Alfa i Omega-Baptyści", pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułkowskiego, Lublin 1973 : [recenzja] Józef Glemp Feliks Gryglewicz (aut. dzieła rec.) Zygmunt Sułkowski (aut. dzieła rec.) Romuald Łukaszyk (aut. dzieła rec.) s. 313-317