Znaleziono 36 artykułów

Ferdynand Pasternak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwarte i zamknięte struktury Kościoła wobec kultur zastanych Ferdynand Pasternak s. 3-21
Publiczno-prawne aspekty encykliki "Redemptor hominis" Jana Pawła II Ferdynand Pasternak s. 7-19
Teologiczno-prawne uzasadnienie soborowego ujęcia tolerancji i niedyskryminacji Ferdynand Pasternak s. 23-50
Zagadnienie niedyskryminacji w dokumentach Soboru Watykańskiego II Ferdynand Pasternak s. 31-61
Posoborowa odnowa instytucji legatów papieskich Ferdynand Pasternak s. 33-58
Wolność osoby ludzkiej w "Mater et magistra" i "Pacem in terris" Jana XXIII Ferdynand Pasternak s. 67-87
Wzajemne relacje między biskupami i zakonnikami w Kościele posoborowym Ferdynand Pasternak s. 81-105
Przystosowana odnowa życia zakonnego : (uwagi na marginesie rozprawy o. A. Sroki pt. "Prawo i życie polskich reformatów") Ferdynand Pasternak s. 169-176
Powstanie zakonu Paulinów i jego najstarsze reguły Ferdynand Pasternak s. 193-220
Szkic biograficzny i bibliografia prac naukowych prof. Jakuba Sawickiego Ferdynand Pasternak s. 195-221
"Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II", Joachim Roman Bar, Warszawa 1977 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Reorganizacja studiów kościelnych - szczególnie wykładów prawa kanonicznego - w świetle "Sapientia christiana" Ferdynand Pasternak s. 211-232
"Principia de iustita", Petro Żuk, Romae 1970 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Petro Żuk (aut. dzieła rec.) s. 258-265
"La libertad religiosa", Amadeo de Fuenmayor, Pamplona 1974 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Amadeo de Fuenmayor (aut. dzieła rec.) s. 266-270
"Prawo instytutów życia konsekrowanego. Nowe prawo zakonne", Franciszek Bogdan, Poznań-Warszawa 1977 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Franciszek Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 270-273
"Konkordaty - zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku", Tadeusz Włodarczyk, Warszawa 1974 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Tadeusz Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 280-284
"Bibliotheca Salmanticensis : Constitution y relaciones Iglesia-Estado en la actualidad", Salamanca 1978 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 283-286
"Kościół - prawo - zbawienie", Remigiusz Sobański, Katowice 1979 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Remigiusz Sobański (aut. dzieła rec.) s. 287-291
Międzynarodowy Kongres Kanonistów w Rzymie Ferdynand Pasternak s. 288-291
"Drogą rad ewangelicznych", Joachim Roman Bar, Warszawa 1978 ; "Ku doskonałości zakonnej", Joachim Roman Bar, Warszawa 1979 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II", Joachim Roamn Bar, Warszawa 1971 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Joachim Roman Bar (aut. dzieła rec.) s. 299-302
O. Polikarp (Stefan) Sawicki O. S. P. (1909-1949) Ferdynand Pasternak s. 305-306
"Studia Warmińskie", T. VI, 1969 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 309-310
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 60, 1971, fasc. 4 ; vol. 61, 1972, fasc. 1: [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 310-315
"Quaestiones disputatae iuridico canonicae", Olysius Robleda, Romae 1969 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Olysius Robleda (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"De institutione ad vitam religiosam ducendam iuxta instructionem "Renovationis causam", Roma 1969 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 313-315
Ogólnopolskie sympozja kanonistyczne na ATK Ferdynand Pasternak s. 314-321
"Studia Warmińskie", T. VIII, 1971 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 315-316
"Roczniki teologiczno-kanoniczne", t. XIII, zeszyt 5, Lublin 1966; "Roczniki teologiczno-kanoniczne", t. XIV, zeszyt 5, Lublin 1967 Ferdynand Pasternak s. 317-327
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 59, 1970, fasc. 1-4 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 319-326
Zakony męskie w Polsce w 1967 r. Ferdynand Pasternak s. 329-342
"Studia Warmińskie", T. VII, 1970 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 332-333
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 60, 1971, fasc. 1-3 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 334-338
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 61, 1972, fasc. 2-4: [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 361-366
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w Lublinie Ferdynand Pasternak s. 381-383
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 58, 1969, fasc. 1-4 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 415-418