Znaleziono 1 artykuł

Józef Leszczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przygody wojenne 1655-1666", Hieronim Chrystian Holsten, tł. Józef Leszczyński, oprac., wstępem, przypisami i indeksami opatrzył Tadeusz Wasilewski, oprac. redakcyjne Janusz Przewłocki, Warszawa 1980 [1981] : [recenzja] Rafał Karpiński Hieronim Chrystian Holsten (aut. dzieła rec.) Józef Leszczyński (aut. dzieła rec.) Janusz Przewłocki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 797-798