Znaleziono 54 artykuły

Karol Górski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Karol Górski s. 3-4
Studenci z Prus w Bolonii w XIV i XV wieku Karol Górski s. 3-21
Autobiografia naukowa Karol Górski s. 3-72
Późny feudalizm : próba definicji Karol Górski s. 5-11
Dom Kopernika w Toruniu Karol Górski s. 6-8
Religijność sarmatyzmu a kwietyzm Karol Górski s. 58-75
Gertruda czy Olisawa? Karol Górski s. 73-77
"Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność", Karol Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973 : [recenzja] Zenon Nowak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 98-101
"Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika", Karol Górski, Toruń 1968 : [recenzja] Andrzej Skrobacki Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 107-108
"Der Deutsche Orden. Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte", Hartmut Boockmann, München 1981 : [recenzja] Karol Górski Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 117-122
Wyjaśnienie Karol Górski s. 125
Geneza elementów nowatorskich w doktrynach Mikołaja Kopernika Karol Górski s. 127-129
"The deputies to the Estates General in Renaissance France", J. Russel Major, Madison 1960 ; "Representative institutions in renaissance France 1421-1599", J. Russel Major, Madison 1960 ; "The loss of royal initative and the decay of the Estates General in France 1421-1615", J. Russel Major, Paris 1961 : [recenzja] Karol Górski J. Russel Major (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Marconi. Cento anni della nascita", G. Tabarroni, R. De Benedetti, G. Masini, Torino 1974 : [recenzja] Karol Górski R. De Benedetti (aut. dzieła rec.) G. Masini (aut. dzieła rec.) G. Tabarroni (aut. dzieła rec.) s. 137
"Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis 1521", hrsg. von Richard Stachnik [et al.], Köln-Wien 1978 : [recenzja] Karol Górski Richard Stachnik (aut. dzieła rec.) s. 150-151
Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie Karol Górski s. 151-168
"Studia i materiały z dziejów duchowości", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
Problematyka dziejowa Warmii Karol Górski s. 173-176
"Religijność sarmatyzmu a kwietyzm", Karol Górski, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Filozofia dziejów", Franciszek sawicki, przeł. Karol Górski, Pelplin 1975 : [recenzja] Czesław Bartnik Karol Górski (aut. dzieła rec.) Franciszek Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 212-213
"Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego", Karol Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 235-237
Religijność Krzyżaków a klimat kulturalny Karol Górski s. 249-258
"Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI-XVIII wieku : teksty i komentarze", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 286-288
"Łukasz Watzenrode, życie i działalność polityczna (1447-1512)", Karol Górski, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Tomasz Janusz Jagiełło Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 320-322
"Fieldwork in Local History", H. G. Hoskins, London 1967 : [recenzja] Karol Górski H. G. Hoskins (aut. dzieła rec.) s. 323-325
"Kirkekampen i Danmark 1241-1290", N. Skyum-Nielsen, Kopenhaga 1963; "Studier og tekster til Kirkekampen i Danmark 1241-1290", N. Skyum-Nielsen, "Skandia", T. XXVIII, 1962, s. 1-91; "Disputatser", N. Skyum-Nielsen (druk ulotny zawierający streszczenie duńskie obrony pracy doktorskiej autora na uniwersytecie w Kopenhadze 28 marca 1963 r.) : [recenzja] Karol Górski N. Skyum-Nielsen (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Andrzej Towiański un riformatore Polacco in Italia", Alessandro Zussini, Bologna 1970 : [recenzja] Karol Górski Alessandro Zussini (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Łukasz Watzenrode. Życie i działalność polityczna (1447-1512)", Karol Górski, Wrocław 1973 : [recenzja] Roman Nir Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 361-363
"Mikołaj Kopernik", Jerzy Dobrzycki, Leszek Hajdukiewicz, [w:] "Polski słownik biograficzny", T. 14, Warszawa-Wrocław-Kraków 1968 : [recenzja] Karol Górski Jerzy Dobrzycki (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Matka Mortęska", Karol Górski, Kraków 1971 : [recenzja] Hieronim Eug. Wyczawski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 375-379
Z metodyki badań historii kultury duchowej Karol Górski s. 388-402
"Quelques aspects de l'Humanisme Médieval : conferénces données dans la Grand Amphithéatre de la Faculté des Lettres de Montpellier, Mars-Avril 1943", Paris 1943 : [recenzja] Karol Górski s. 424-425
Zagadnienia zachodnie w Polsce Jagiellonów : Ewa Maleczyńska, "Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV wieku wobec zagadnień zachodnich. Studia nad dynastyczną polityką Jagiellonów, Wrocław 1947 Karol Górski Ewa Maleczyńska (aut. dzieła rec.) s. 456-459
Państwo krzyżackie w Prusach w historiografii amerykańskiej Karol Górski s. 457-460
"Aerkekonge og aerkebiskop : nye traek i dansk kirkehistorie 1376-1536", N. Skyum-Nielsen, "Scandia", t. XXIII, Stockholm 1955-1957, s. 1-10; "Blodbadet i Stockholm og dets juridiske maskering", N. Skyum-Nielse, København 1964 : [recenzja] Karol Górski N. Skyum-Nielsen (aut. dzieła rec.) s. 457-460
"L'Ordine teutonico. Alle origine dello prussiano", Karol Górski, Torino 1971 : [recenzja] Zenon Nowak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 460-461
Przedmieścia Torunia i Chełmna oraz początki obu miast w świetle nowych badań Karol Górski Tomasz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 481-486
Z pobytu we Włoszech Karol Górski s. 499-501
Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie Karol Górski s. 503-520
W sprawie włoskiego wydania książki o zakonie krzyżackim i początkach państwa pruskiego Karol Górski Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 521-526
"Zagadnienie historii filozofii", Stefan Świeżawski, Warszawa 1966 : [recenzja] Karol Górski Stefan Świeżawski (aut. dzieła rec.) s. 527-533
Z nowszych badań nad semazjologią Karol Górski s. 535-538
Nowa praca o Falkenbergu Karol Górski Hartmut Boockmann (aut. dzieła rec.) s. 561-569
"Od religijności do mistyki : zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce", cz. I, "966-1795", Karol Górski, Lublin 1962 : [recenzja] Karol Górski Tadeusz Alfred Zajkowski s. 573-585
Monarchia i arystokracja w feudalnej Danii Karol Górski s. 578-587
"Tabliczki woskowe miasta Torunia, ok. 1350-I połowa XVI w.", wyd. Karol Górski, Witold Szczuczko, Warszawa [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Karol Górski (aut. dzieła rec.) Witold Szczuczko (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Das Widerstandsrecht im Ordenslande Preussen und das mittelalterliche Europa", Erich Weise, Göttingen 1955 : [recenzja] Karol Górski Erich Weise (aut. dzieła rec.) s. 588-593
"Starostowie malborscy w latach 1457-1510 : pierwsze półwiecze polskiego Malborka", Karol Górski, Toruń 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 615-618
"Byłgarskijat srednewekowen grad. Osztestweno-ikonomiczeski oblik", Straszimir N. Liszew, Sofija 1970 : [recenzja] Karol Górski Straszimir N. Liszew (aut. dzieła rec.) s. 659-662
"Dokumienty i materiały po istorii Moskowskogo Uniwersiteta wtoroj połowiny XVIII w.", wyd. N. A. Penczko, T. I : 1756-1764, Moskwa 1960, T. II : 1765-1766, Moskwa 1962, T. III: 1767-1770, Moskwa 1963 : [recenzja] Karol Górski N. A. Penczko (aut. dzieła rec.) s. 685-686
"Karl IX och ständerna : tronfrâgan och författningsutvecklingen i Sverige 1598-1611", Åke Hermansson, Upsala 1962 ; "Monarchia mixta : maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stormaktstiden", Nils Runeby, Upsala 1962 : [recenzja] Karol Górski Åke Hermansson (aut. dzieła rec.) Nils Runeby (aut. dzieła rec.) s. 707
"Social Life in Early England", ed. by Geoffrey Barraclough, London 1960 : [recenzja] Karol Górski Geoffrey Barraclough (aut. dzieła rec.) s. 793-795
"Akta Stanów Prus Królewskich. T. 1: (1479-1488)" wyd. Karol Górski i Marian Biskup, Toruń 1955 : [recenzja] Antoni Mączak Henryk Samsonowicz Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 795-798
"Kierownictwo duchowe w klasztorach żeńskich w Polsce XVI-XVIII wieku. Teksty i komentarze", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 813-814