Znaleziono 9 artykułów

Tadeusz Alfred Zajkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leonidas Tadeusz Alfred Zajkowski s. 83-104
”La Primauté de Pierre dans l’Eglise orthodoxe”, Nicolas Afanassieff, Nicolas Koulomzine, Jean Meyendorff, Alexander Schmemann, Neuchâtel-Paris 1960 : [recenzja] Tadeusz Alfred Zajkowski Nicolas Afanassieff (aut. dzieła rec.) Nicolas Koulomzine (aut. dzieła rec.) Jean Meyendorff (aut. dzieła rec.) Alexander Schmemann (aut. dzieła rec.) s. 318-320
Kronika Akademii Tadeusz Alfred Zajkowski s. 323-329
"Antologia patrystyczna", Andrzej Bober, Kraków 1966 : [recenzja] Tadeusz Alfred Zajkowski Andrzej Bober (aut. dzieła rec.) s. 397-400
Kronika Uczelni Tadeusz Alfred Zajkowski s. 425-427
Kronika Akademii Tadeusz Alfred Zajkowski s. 463-466
"Od religijności do mistyki : zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce", cz. I, "966-1795", Karol Górski, Lublin 1962 : [recenzja] Karol Górski Tadeusz Alfred Zajkowski s. 573-585
Ekumenizm Tadeusz Alfred Zajkowski Johannes Chrysostomus (aut. dzieła rec.) Joseph Hajjar (aut. dzieła rec.) Karl Ferdinand Ritter (aut. dzieła rec.) Bernhard Shultze (aut. dzieła rec.) s. 585-592
Prymat i kolegialność Tadeusz Alfred Zajkowski Hans Küng (aut. dzieła rec.) Karl Rahner (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Teodoro Ign. Jimenez Urresti (aut. dzieła rec.) s. 592-606