Znaleziono 10 artykułów

Hans Küng

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Początek wszystkiego Michał Heller Hans Küng (aut. dzieła rec.) s. 144-148
"Was ist Kirche?", Hans Küng, Freiburg-Basel-Wien 1970 : [recenzja] Henryk Bogacki Hans Küng (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Fehlbar? : eine Bilanz", wyd. Hans Küng, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Henryk Bogacki Hans Küng (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Jesus im Widerstreit : ein jüdisch-christlicher Dialog", Hans Küng, Pinchas Lapide, Stuttgart-München 1976 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Küng (aut. dzieła rec.) Pinchas Lapide (aut. dzieła rec.) s. 197-198
"Le fondamentalisme dans les religions du monde", ed. H. Küng, J. Moltmann, Paris 1992 : [recenzja] Michał Horoszewicz Hans Küng (aut. dzieła rec.) Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Wahrhatfligkeit : zur Zukunft der Kirche", Hans Küng, Freiburg-Basel-Wien 1968 : [recenzja] Henryk Bogacki Hans Küng (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Wozu Piester? : (Eine Hilfe)", Hans Küng, Einsiedeln 1971 : [recenzja] Stanisław Głowa Hans Küng (aut. dzieła rec.) s. 217-218
"L'Islam - un défi pour le christianisme", H. Küng, J. Moltmann, Paris 1994 : [recenzja] Michał Horoszewicz Hans Küng (aut. dzieła rec.) Jürgen Moltmann (aut. dzieła rec.) s. 223-229
"Was in der Kirche bleiben muss", Hans Küng, Zürich-Einsiedeln-Köln 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Hans Küng (aut. dzieła rec.) s. 233
Prymat i kolegialność Tadeusz Alfred Zajkowski Hans Küng (aut. dzieła rec.) Karl Rahner (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Joseph Ratzinger (aut. dzieła rec.) Teodoro Ign. Jimenez Urresti (aut. dzieła rec.) s. 592-606