Znaleziono 65 artykułów

Marian Dygo

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W związku z listem Stefana Kwiatkowskiego Marian Dygo s. 150-151
"Naczynia datowane skarbami monet XIV-XVIII w. na ziemiach polskich", Andrzej Mikołajczyk, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Europäische Stadtgeschichte in Mittelalter und früher Neuzeit", hrsg. von Werner Mägdefrau, Weimar 1979 : [recenzja] Marian Dygo Werner Mägdefrau (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w.", Andrzej Nowakowski, Łódź 1980 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku", Jerzy Walachowicz, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Walachowicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Normanowie", Lech Leciejewicz, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Lech Leciejewicz (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Kronikarze czescy. Kanonik Wyszehradzki, Mnich Sazawski", tł., wstęp i koment. Maria Wojciechowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo Maria Wojciechowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu o Sztuce PAN, Warszawa 1-4 grudnia 1976", pod red. Piotra Skubiszewskiego, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo Piotr Skubiszewski (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Poglądy monetarne w Polsce od XV do XVIII wieku", Aleksandra Popioł-Szymańska, Poznań 1978 : [recenzja] Marian Dygo Aleksandra Popioł-Szymańska (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku", Jan Kostrzak, Warszawa [etc.] 1985 : [recenzja] Marian Dygo Jan Kostrzak (aut. dzieła rec.) s. 315-318
"Die Herren von Hattstatt. Rechtliche, wirtschaftliche und kulturgeschichtliche Aspekte einer Adelsherrschaft (13. bis 16. Jahrhundert)", Veronika Feller-Vest, Bern-Frankfurt/M. 1982 : [recenzja] Marian Dygo Veronika Feller-Vest (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Kulikowskaja bitwa. Sbornik statiej", Moskwa 1980 : [recenzja] Marian Dygo s. 359-360
"Historiografia sztuki Gdańska i Pomorza", Zygmunt Kruszelnicki, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Kruszelnicki (aut. dzieła rec.) s. 362-363
"Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1", opr. zb., red. Jerzy Sikorski i Stanisław Szostakowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 387
"Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, t. 2", hrsg. von Hermann Kellenbenz ; hrsg. von Jan A. van Houtte, Stuttgart 1980 : [recenzja] Marian Dygo Jan A. van Houtte (aut. dzieła rec.) Hermann Kellenbenz (aut. dzieła rec.) s. 388
"System fonologiczny języka niemieckiego ksiąg miejskich Krakowa w XIV wieku", Józef Wiktorowicz, Warszawa 1981 : [recenzja] Marian Dygo Józef Wiktorowicz (aut. dzieła rec.) s. 398
"Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza", Warszawa 1980 : [recenzja] Marian Dygo s. 400
"Związki Śląska i Pomorza Zachodniego z Polską w XVI wieku", Zygmunt Boras, Poznań 1981 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Boras (aut. dzieła rec.) s. 404
Marcae argenti puri : przyczynek do cyrkulacji srebra w Małopolsce i na Śląsku w XIII-XIV w. Marian Dygo s. 405-419
"Pomorze Zachodnie w żywotach Ottona", przetł., wstęp i komentarz oprac. Jan Wikarjak, przedm. opatrzył Gerard Labuda, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Dygo Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) Jan Wikarjak (aut. dzieła rec.) s. 410
"Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historickogeografického výzkumu v oblastii Drahanské vrchoviny", Ervin Černý, Praha 1979 : [recenzja] Marian Dygo Ervin Černý (aut. dzieła rec.) s. 415-416
"Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej", Teresa Mroczko, Warszawa 1980 : [recenzja] Marian Dygo Teresa Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 418-419
"Plemięta, średniowieczny, gródek w Ziemi Chełmińskiej", pod. red. Andrzeja Nadolskiego, Warszawa [etc.] 1985 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 424-425
Nowe spojrzenie na zamek w Malborku Marian Dygo Szczęsny Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 487-497
W sprawie obiegu pieniężnego w Polsce nowożytnej : (na marginesie książki Andrzeja Mikołajczyka, Obieg pieniężny w Polsce środkowej w wiekach od XVI do XVIII, Łódź 1980) Marian Dygo Andrzej Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 495-501
Wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego i Rzesza w świetle Złotej Bulli z Rimini Fryderyka II (1226) Marian Dygo s. 517-531
"Interim listing of the exchange rates of medieval Europe", P. Spufford, W. Wilkinson, Keele 1977 : [recenzja] Marian Dygo P. Spufford (aut. dzieła rec.) W. Wilkinson (aut. dzieła rec.) s. 551-555
"Einführung in die Siedlungsarchäologie", H. Jankuhn, Berlin-New York, 1977 : [recenzja] Marian Dygo H. Jankuhn (aut. dzieła rec.) s. 572-573
"Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku", Gdańsk 1978 : [recenzja] Marian Dygo s. 573-574
"Středověká archeologie a studium počatků mest", Praha 1977 : [recenzja] Marian Dygo s. 574
"Prace z dziejów państwa i Zakonu Krzyżackiego", pod red. Antoniego Czacharowskiego, Toruń 1984 : [recenzja] Marian Dygo Antoni Czacharowski (aut. dzieła rec.) s. 577-583
"Sztuka pobrzeża Bałtyku", Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Dygo s. 577-578
"Die Brunderschaften in Lübeck bis zur Reformation", M. Zmyslony, Kiel 1977 : [recenzja] Marian Dygo M. Zmyslony (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Toponima Powiśla Gdańskiego", Hubert Górnowicz, Gdańsk 1980 : [recenzja] Marian Dygo Hubert Górnowicz (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Problemy socjalno-ekonomiczeskoj istorii Rusi XIV-XVI ww.", Alexander I. Szapiro, Leningrad 1977 : [recenzja] Marian Dygo Alexander I. Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"Crime and conflict in English communities 1300-1348", Barbara A. Hanawalt, Cambridge - London 1979 : [recenzja] Marian Dygo Barbara A. Hanawalt (aut. dzieła rec.) s. 584-585
"Tabliczki woskowe miasta Torunia, ok. 1350-I połowa XVI w.", wyd. Karol Górski, Witold Szczuczko, Warszawa [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Karol Górski (aut. dzieła rec.) Witold Szczuczko (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej", Stanisław Suchodolski, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Marian Dygo Stanisław Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart", Marian Tumler, Udo Arnold, Bad Münstereifel 1981 : [recenzja] Marian Dygo Udo Arnold (aut. dzieła rec.) Marian Tumler (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Der Geldumlauf im südwestdeuschen Raum vom Riedinger Münzvertag 1423 bis zur ersten Kipperzeit 1618. Eine statische Münzfundanalyse unter Anwendung der elektronischen Datenveraabeitung", Joachim Schüttenhelm, Stuttgart 1987 : [recenzja] Marian Dygo Joachim Schüttenhelm (aut. dzieła rec.) s. 591-594
"Acta Universitatis Nicolai Copernici", Historia XVIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 128, Toruń 1982 : [recenzja] Marian Dygo s. 596-598
"Das Soldbuch des Deutschen Orders 1410-1411. Die Abrechnungen für die Soldtruppen", wyd. Sven Ekdahl, cz. 1: "Text mit Anhang und Erläuterungen", Veröffentlichungen aus den Archiven Preussicher Kulturbesitz t. 23/I, Köln-Wien 1988 : [recenzja] Marian Dygo Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 620-621
"The world of names. A study in Hungarian onomatology", Béla Kálmán, Budapest 1978 : [recenzja] Marian Dygo Béla Kálmán (aut. dzieła rec.) s. 631-632
"Hansische Studien, t. 4, Gewerbliche Produktion und Stadt-Land-Beziehungen", hrsg. von Konrad Fritze, Eckhard Müller-Mertens, Johannes Schildhauer, Weimar 1979 : [recenzja] Marian Dygo Konrad Fritze (aut. dzieła rec.) Eckhard Müller-Mertens (aut. dzieła rec.) Johannes Schildhauer (aut. dzieła rec.) s. 633-635
"Vlastni životopis", Karel IV, Praha 1978 : [recenzja] Marian Dygo Karel IV (aut. dzieła rec.) s. 635-636
"Merchants in crisis : genoese and venetian men of affairs and the fourteenth-century depression", Benjamin Z. Kedar, New Haven and London 1976 : [recenzja] Marian Dygo Marek Urbański Benjamin Z. Kedar (aut. dzieła rec.) s. 706-710
Czy w Polsce późnośredniowiecznej był kryzys gospodarczy Marian Dygo s. 753-764, 850
"Broń strój rycerstwa polskiego w średniowieczu", Andrzej Nadolski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 786-787
"Über Bürger, Stadt und städtische Literatur im Spätmittelalter", hrsg. von Josef Fleckenstein und Karl Stackamnn, Göttingen 1980 : [recenzja] Marian Dygo Josef Fleckenstein (aut. dzieła rec.) Karl Stackamnn (aut. dzieła rec.) s. 789-790
"Sądownictwo miasta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski", Krystyna Kamińska, Warszawa [etc.] 1980 : [recenzja] Marian Dygo Krystyna Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 792-793
"Tendenzen und Erträge der modernen polnischen Spätmittelalterforschung unter besonderer Berücksichtigung der Stadtgeschichte", Michael Ludwig, Berlin 1983 : [recenzja] Marian Dygo Michael Ludwig (aut. dzieła rec.) s. 808-809
"Istoria Tallina (do 60-tych godow XIX wieka)", oprac. zbiorowe, red. Raimo Pullat, Tallin 1983 : [recenzja] Marian Dygo Raimo Pullat (aut. dzieła rec.) s. 808
"Polska a Zakon Krzyżacki w Prusach w początkach XVI wieku. U źródeł sekularyzacji Prus Książęcych", Marian Biskup, Olsztyn 1983 : [recenzja] Marian Dygo Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 813-814
"Bericht über den sechzehnten österreicher Historikertag in Krems/Donau veranstaltet vom Verband Österreichischer Geschichtsvereine in der Zeit vom 3. bis 7. September 1984", Wien 1985 : [recenzja] Marian Dygo s. 813-814
"Eine Datenbank zur Erforschung von Personen und Personengruppen des Früh- und Hochmittelalters", Manfred J. Schneider, Freiburg [i. Br.] 1985 : [recenzja] Marian Dygo Manfred J. Schneider (aut. dzieła rec.) s. 818
"Regionale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Forschungen und Berichte zum wirtschaftlichen und sozialen Wandel am Bodensee vornehmlich in der frühen Neuzeit", Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung t. CII, 1984 : [recenzja] Marian Dygo s. 827-828
"Agrarstruktur im Hegau des 18. Jahrhunderts. Auswertung neuzeitlicher Urbare mit Hilfe des Computers", Christhard Schrenk, Konstanz 1978 : [recenzja] Marian Dygo Christhard Schrenk (aut. dzieła rec.) s. 829-830
"Nummus et historia. Pieniądz Europy średniowiecznej", pod red. Stefana K. Kuczyńskiego i Stanisława Suchodolskiego, Warszawa 1985 : [recenzja] Marian Dygo Stefan K. Kuczyński (aut. dzieła rec.) Stanisław Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 832-833
"Awarzy. Węgrzy", Wojciech Szymański, Elżbieta Dąbrowska, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Wojciech Szymański (aut. dzieła rec.) s. 853-854
"Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, t. 1", pod red. Kazimierza Jasińskiego, Warszawa [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 857
"Nazwy miast Pomorza Gdańskiego", praca zbiorowa pod red. Huberta Górnowicza i Zygmunta Brockiego, Wrocław [etc.] 1978 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Brocki (aut. dzieła rec.) Hubert Górnowicz (aut. dzieła rec.) s. 858
"Hospodařeni královského mešta Loun v druhé polovině 15 stoleti", Jaroslav Vaniš, Praha 1979 : [recenzja] Marian Dygo Jaroslav Vaniš (aut. dzieła rec.) s. 862-863
"Historyzm i kult przeszłości w szuce pomorskiej XVI-XVIII wieku", Zygmunt Kruszelnicki, Warszawa [etc.] 1984 : [recenzja] Marian Dygo Zygmunt Kruszelnicki (aut. dzieła rec.) s. 875-878
"Freudalismus. Entstehung und Wesen", hrsg. von Eckhard Müller-Mertens, Berlin 1985 : [recenzja] Marian Dygo Eckhard Müller-Mertens (aut. dzieła rec.) s. 913
"Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego twórcy. Studium o malarstwie śląskim połowy XV wieku", Adam S. Labuda, Poznań 1984 : [recenzja] Marian Dygo Adam S. Labuda (aut. dzieła rec.) s. 922-923