Znaleziono 5 artykułów

Jerzy Walachowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Morze w źródłach zachodniopomorskich do podziału kraju w 1295 roku Jerzy Walachowicz s. 21-32
Sołectwo miejskie "trans Oderam" w czasach askańskich Jerzy Walachowicz s. 25-38
Dochody margrabiego brandenburskiego w czasach askańskich (1157-1320) Jerzy Walachowicz s. 45-71
"Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku", Jerzy Walachowicz, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Walachowicz (aut. dzieła rec.) s. 173
Advocatia dicta gharde w XIV w.? Jerzy Walachowicz s. 189-198