Znaleziono 20 artykułów

Andrzej Nadolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 40-lecie pracy naukowej doc. dr. Jerzego Kmiecińskiego (1951-1991) Andrzej Nadolski s. 3-6
Miecze średniowieczne z ziem polskich Marian Głosek Andrzej Nadolski s. 7-104
Przedmowa Andrzej Nadolski s. 7
Szczątki zbroi średniowiecznej z grodziska w Borówku Andrzej Kosiorek Andrzej Nadolski s. 33-41
Z problematyki archeologicznych badań Pola Grunwaldzkiego Andrzej Nadolski s. 123-134
Pola Grunwaldu w świetle badań 1980 roku Andrzej Nadolski s. 155-168
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Andrzej Nadolski s. 162-163
"Polska technika wojskowa do 1500 roku", pod red. Andrzeja Nadolskiego, Warszawa 1994 : [recenzja] Michał Klimecki Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 1b i 3 (Stębark) i rejon Wielkiego Strumienia Marian Głosek Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj s. 206-208
Pola Grunwaldu, gm. Stębark, woj. olsztyńskie. Stanowiska 1, 24, 25, 26 Marian Głosek Marcin Lewandowski Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski Romuald Odoj Marek Olędzki Zdzisława Wawrzonowska Bogdan Łuczak s. 265-266
Grunwald. Problemy wybrane : część I Andrzej Nadolski Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 295-325
Dracy, com. Baubigny, dep. Côte-d'Or, Francja Andrzej Nadolski I. M. Pesez F. Piponnier Tadeusz Poklewski s. 325-327
Grunwald - problemy wybrane Jerzy Sikorski Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 347-357
Wyżnia Polana Smreczyńska - Tatrzański Park Narodowy Magdalena Blombergowa Andrzej Nadolski Andrzej Nowakowski s. 383-384
Zgierz Marian Groser Andrzej Nadolski s. 386
"Plemięta, średniowieczny, gródek w Ziemi Chełmińskiej", pod. red. Andrzeja Nadolskiego, Warszawa [etc.] 1985 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 424-425
"Polska broń. Broń biała", Andrzej Nadolski, Wrocław [etc.] 1974 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 490-492
„Grunwald. Problemy wybrane”, Andrzej Nadolski, Olsztyn 1990 : [recenzja] Marian Biskup Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 521-526
Pola Grunwaldu w świetle badań z lat 1981-1982 Andrzej Nadolski s. 581-585
"Broń strój rycerstwa polskiego w średniowieczu", Andrzej Nadolski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 786-787