Znaleziono 136 artykułów

Jan Gurba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwadzieścia pięć lat działalności Wydziału Humanistycznego UMCS Jan Gurba Tadeusz Łoposzko s. 1-23
Kleszczów, gm. Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, St. I Jan Gurba Andrzej Kardasz Grzegorz Wronowski s. 1
Borowica, st. 24, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie, AZP 81-87/- Jan Gurba Anna Zakościelna s. 3
Badania cmentarzysk kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na Grzędzie Horodelskiej Anna Zakościelna s. 9-16
Janki Dolne, st. 12, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/59 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 14-15
Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/58 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 14
Łopiennik Dolny, st. 3, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie, AZP 81-86/15 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 20
Mydłów, gm. Iwoniska, woj. tarnobrzeskie, St. 37 i 38, AZP 88-70/268 i 269 Barbara Bargieł Jan Gurba Anna Zakościelna s. 21-22
„ »Nowa« Archeologia ” Jan Gurba s. 23-29
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/65 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 24-25
Świerszczów Kolonia, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 28 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 25-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kamienna ikonka z wyobrażeniem Chrystusa z Czermna-Czerwienia Jan Gurba s. 25-29
Gródek, pow. Hrubieszów. Stanowisko 1 c Leszek Gajewski Jan Gurba s. 30
Husynne, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 30
Stanowisko kultury czasz lejowatych w miejscowości Chruszczów Kolonia powiat puławski Jan Gurba s. 33-42
Lipowiec, gm. Tyszowce, woj. zamojskie Jan Gurba s. 37
Husynne, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95/23 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 38
Miłocin - Kolonia, gm. Sadurki, woj. lubelskie Jan Gurba s. 39
Kułakowice III, pow. Hrubieszów Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 39
Tarnobrzeg, st. 5, AZP 92-73/45 P. Bargieł Marek Florek Jan Gurba A. Zakościelna s. 43-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stefankowice, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie Jan Gurba Łukasz Rejniewicz Jerzy Waszkiewicz s. 44
Z problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej Jan Gurba s. 45-58
Z najnowszych badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem Lubelszczyzny Leszek Gajewski Jan Gurba s. 47-61
Wronowice - Paprzyca, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 47-48
Kosin, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 10 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 48
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 53-54
Strzyżów, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 53
Turkowice, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 54
Z lubelskiej problematyki kultury amfor kulistych Jan Gurba s. 55-60
Świeciechów Duży, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 6 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 55
Peryferie "Państwa" Dulebów na Wyżynie Lubelskiej? Jan Gurba s. 57-61
Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 63-64
Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej Ewa Banasiewicz Marek Florek Stanisław Gołub Jan Gurba Andrzej Rozwałka s. 67-76
Siekierka miedziana z Wożuczyna w woj. zamojskim Jan Gurba s. 71-74
Strzyżów, st. 10, gm. Horodłow, woj. zamojskie, AZP 86-95/10 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 71
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/65 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 71-72
Świeciechów, woj. tarnobrzeskie. Stanowiska I, II, III Jan Gurba Joanna Kociuba s. 72
Strzyżów, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/8 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 72
Wronowice - Paprzyca, gm. Werbkowice, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 75
"Restaurierung und Konservierung, Bericht von der 5. Tagung der Arbeitsgemeinschaft des technischen Museumspersonals in Berlin 1963", "Ergänzungsbände des Berliner Jahrbuchs für Vor- und Frühgeschichte", 1, 1964 : [recenzja] Jan Gurba s. 80-81
Koprzywnica, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko "Łysa Góra" Marek Florek Jan Gurba Janina Michalak Halina Wróbel s. 82-83
Czermno, gm. Tyszowce, woj. zamojskie Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 82
Kultura wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej Jan Gurba s. 83-94
Świeciechów Duży, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 3 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wożuczyn - Cegielnia, gm. Wożuczyn, woj. zamojskie Jan Gurba s. 100-101
Żurawce, pow. Tomaszów Lub. Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 105-106
  Zacytuj
 • Udostępnij
Tarnobrzeg, st. Tarnobrzeg-Dzików 1, AZP 91-73/2 Marek Florek Jan Gurba s. 111-112
Kąkolewnica, woj. bialskopodlaskie, uroczysko leśne "Baran", AZP 63-82 lub 64-82 Jan Gurba Roman Mądro s. 117
"Novi materiały z archeołohii Prykarpattja i Vołyni", red. A. M. Cyhyłyk, L'viv 1991 : [recenzja] Jan Gurba A. M. Cyhyłyk (aut. dzieła rec.) s. 117-118
Materiały do badań nad neolitem Małopolski Jan Gurba s. 129-178
"Eneolit i bronzovyj vek Ukrainy. Issledovanija i materiały", Kiev 1978 : [recenzja] Jan Gurba s. 137-139
"Skam 71. Zbiór rozpraw prahistorycznych", Stefan Wincenty Krukowski, Antoni Nowakowski, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977 : [recenzja] Jan Gurba Czesław Kosyl Stefan Wincenty Krukowski (aut. dzieła rec.) Antoni Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
Puławy - Włostowice, woj. lubelskie. Stanowisko 2 Jan Gurba Mariusz Matyaszewski Grzegorz Miliszkiewicz s. 139
Puławy - Włostowice. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 142-143
Wojciechów - Stary Gaj, woj. lubelskie. Stanowisko 1 Barbara Bargieł Jan Gurba s. 151
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Podgrodzie "bliższe" Leszek Gajewski Jan Gurba s. 152-153
Puławy - Włostowice Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 153-154
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba s. 153-154
P. A. Rappoport „Wojennoje zodczestwo zapadnoruskich ziemie X –XIV w”, „Materiały i issledowanija po archeologii SSSR” 1967, nr 140 Jan Gurba P. A. Rappoport s. 155-156
Grób psa kultury ceramiki sznurowej we wsi Strzyżów gm. Horodło, pow. Hrubieszów Jan Gurba s. 159-168
"Bibliographie der archäologischen Konservierungstechnik. Zweite erweiterte Ausgabe", Paul Gaudel, "Ergänzunsbände des Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte", 2, 1969 : [recenzja] Jan Gurba Paul Gaudel (aut. dzieła rec.) s. 159-160
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Andrzej Nadolski s. 162-163
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba s. 163-164
Polsko-radziecka archeologiczna konferencja metodologiczna w Lublinie Jan Gurba s. 169-170
Najnowsze badania nad neolitem Lubelszczyzny : przegląd badań Jan Gurba s. 173-186
Czermno, st. 1, gm. Tyszowce, woj. zamojskie, AZP 90-92 Jan Gurba Andrzej Urbański s. 173
Lublin, ul. Kalinowszczyzna. Wzgórze zwane "Grodzisko" Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 180
„Towsta mohyła”, B. M. Mozolewskyj, Kyjiw 1979 : [recenzja] Jan Gurba B. M. Mozolewskyj s. 181-182
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Leszek Gajewski Jan Gurba Konrad Jażdżewski s. 182-183
Czermno Kolonia, gm. Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko II Leszek Gajewski Jan Gurba s. 183-184
Pikule, st. 2, gm. Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-79/4 Jan Gurba Zbigniew Wichrowski s. 183-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kolonia Czermno, gm. Tyszowce, woj. zamojskie Leszek Gajewski Jan Gurba s. 184
XXX lat działalności Zakładu Archeologii UMCS Jan Gurba s. 193
Badania Zakładu Archeologii UMCS i Archeologicznego Ośrodka Badawczo-Konserwatorskiego w Lublinie w roku 1975 Leszek Gajewski Jan Gurba Stanisława Hoczyk-Siwkowa Irena Kutyłowska Andrzej Kutyłowski s. 195-202
Chełm, ul. Lubelska 2, st. 1, AZP 80-90/1 Jan Gurba Jerzy Kmieciński s. 202
  Zacytuj
 • Udostępnij
"60 lat Archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia", pod red. Jana Gurby, Jerzego Libery, Lublin 2007 : [recenzja] Maria Magdalena Blombergowa Jan Gurba (aut. dzieła rec.) Jerzy Libera (aut. dzieła rec.) s. 209-212
50 lat działalności Katedry Archeologii UMCS w Lublinie Jan Gurba s. 219-222
Katedra Archeologii Polski i Powszechnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1945-1969 Jan Gurba s. 219-225
Sobień - Manasterzec, pow. Lesko Jan Gurba Tadeusz R. Żurowski s. 226-227
"Nieolit Ukrainy, Gławy driewniej istroii jugowostocznoj Jewropy", Walentin N. Danilenko, Kijew 1969 : [recenzja] Jan Gurba Walentin N. Danilenko (aut. dzieła rec.) s. 227-230
Stefan Wojciechowski (1 I 1899 - 8 III 1980) Jan Gurba Ryszard Szczygieł s. 229-231
Stanisław Michalczuk, "O początkach Lublina czyli geneza układu urbanistycznego Starego Miasta", "Biuletyn Historii Sztuk", 1970, nr 2 Jan Gurba Stanisław Michalczuk (aut. dzieła rec.) s. 230
Stanisław Skibiński, "Obiekty archeologiczne z terenu powiatu Chełm w opisach archiwalnych", "Wiadomości Archeologiczne", 1970, 35 Jan Gurba Stanisław Skibiński (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Wronowice - Doliwo, gm. Turkowice, woj. zamojskie. Stanowisko 1 Jan Gurba Irena Kutyłowska s. 231-232
"Scytyjska" zawieszka z Hrebennego Jan Gurba Anna Zakościelna s. 235-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Wiadomości Archeologiczne", 1963, 29, z.1,2,3,4 ; 1964, 30, z. 1-2, 3-4 Jan Gurba s. 235-237
"Wiadomości Archeologiczne", 1962, 28, z. 1,2,3,4 Jan Gurba s. 235-236
Stanisław Nosek, "Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu", "Annales UMCS", 1951, sec. F, vol. 6 Jan Gurba Stanisław Nosek (aut. dzieła rec.) s. 241-252
Reaktywowanie studiów archeologicznych na UMCS w Lublinie Jan Gurba s. 243-245
"Postati Ukraїnśkoї Archeołohiї," "Materiały i Doslidżennja z Archeołohiї Prykarpattja i Vołyni", vyp. 7 : 1998 [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 243-247
"Vołyno-Podilśki Archeołohični Studiї. Pam'jati I. K. Svešnikova (1915-1995)," red. V. Konoplja, B. Čajkowśkyj, t. 1 Lviv 1998 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 248-249
"Mapa grodzisk w Polsce", red. W. Antoniewicz, Z. Wartołowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 : [recenzja] Jan Gurba W. Antoniewicz (aut. dzieła rec.) Z. Wartołowska (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944 - 1964", I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrgała, W. szymański, wstęp W. Hensel, Wrocława - Warszawa - Kraków 1965 : [recenzja] Jan Gurba I. Górska (aut. dzieła rec.) W. Hensel (aut. dzieła rec.) L. Paderewska (aut. dzieła rec.) J. Pyrgała (aut. dzieła rec.) W. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 254-256
Straty osobowe archeologii polskiej w czasie II wojny światowej : próba uzupełnień Jan Gurba s. 257-264
"Archeołohični vidkryttja v Ukraїni 1997-1998", red. D. N. Kozak, N. O. Havryljuk, Kyїv 1998 : [recenzja] Jan Gurba s. 260-262
Łarysa Kruszelnyćka, "Rubały lis... (Spohady Hałyczanky)", Lwiw 2001 : [recenzja] Jan Gurba Michał Łesiów s. 265-267
Rachil S. Levina, Lev M. Vseviov, "Sovestskaja archeołogičeskaja literatura, Bibliografičeskij ukazatel" [t. X] 1985-1987, Rossijskaja Akademija Nauk, Sankt-Petersburg 1999. : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 265-266
"Lvivśkyj Archeołohičnyj Visnyk":, red. V. Baran, t. 1, Lviv 1999 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 267-268
O. N. Mielnikowskaja, "Sud'ba moja - sczastliwica", "PoliMedia", Moskwa 2004 : [recenzja] Jan Gurba s. 268-269
Brązowy grot oszczepu z Michowa, woj. lubelskie Jan Gurba s. 273-274
Kryłów, gm. Mircze, woj. zamojskie Jan Gurba s. 276
Boško Babić [19 II 1924 - 20 IX 1998] Jan Gurba s. 276-278
Doc. Michał Drewko (22 X 1887 - 4 IV 1964) Jan Gurba s. 277-278
Problematyka historyczna w "Annales UMCS" Jerzy Danielewicz Jan Gurba Ryszard Orłowski s. 279-287
Dr Jerzy Antoniewicz Jan Gurba s. 283
Kazimierz Majewski - badacz kultury trypolskiej : (w 100-lecie urodzin uczonego oraz wyodrębnienia tej kultury przez Wikentego Chwojkę) Jan Gurba s. 286-288
"Pierwobytnoje obszczestwo w Armienii", S. A. Sardarian, Erewan 1967 : [recenzja] Jan Gurba S. A. Sardarian s. 290-292
  Zacytuj
 • Udostępnij
Eduard A. Bałaguri (1931-2004) Jan Gurba Jurij Malejew s. 291-292
Piotr Komorowski, "Osada bagienna kultury ceramiki nadcisańskiej w Werbkowicach pow. Hrubieszów", "Materiały starożytne", 1958, 4 Jan Gurba Piotr Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 293-294
Prof. dr hab. Waldemar Chmielewski (1929-2004) Jan Gurba Jerzy Libera s. 293-295
Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski, "Cmentarzyska neolityczne w Stoku i lesie stockim. Crania et alia ossa Polonica", "Materiały i Prace Antropologiczne", 1958, nr 30 Jan Gurba Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 294-295
Lubelsko-wołyńskie pogranicze kulturowe w pradziejach jako klucz do prahistorii Europy Środkowej Jan Gurba Andrzej Kokowski Anna Zakościelna s. 299-204
Znaleziska monet rzymskich w Kieleckiem Jan Gurba s. 305-312
Jerzy Głosik, "Osada kultury ceramiki sznurowej w Strzyżowie pow. Hrubieszów w świetle badań w latach 1933 - 37 i 39", "Materiały Starożytne" 1961, 7 Jan Gurba Jerzy Głosik (aut. dzieła rec.) s. 307-308
Puławy, woj. lubelskie. Park pałacowy Jerzy Cichomski Jan Gurba s. 313-314
Jurij M. Zacharuk [1914-1997] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 315-317
Jubileusz Komisji Edukacji Narodowej Jan Gurba s. 319-323
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aleksander Gardawski (5 III 1917 - 4 IV 1974) Jan Gurba s. 324-330
  Zacytuj
 • Udostępnij
Japońskie sympozjum poświęcone dziejom strarożytnym Jan Gurba Tadeusz Łupaszko s. 327-329
"Колекцїі Наукових фoндів Інституту археологїі НАН України. Камалог", Наталія В. Блажевич [et al.] ; ред. Наталія А. Сон [et al.], Київ 2007 : [recenzja] Jan Gurba Natalìâ V. Blaževič (aut. dzieła rec.) Natalìâ A. Son (aut. dzieła rec.) s. 337-338
Grabowiec, pow. Hrubieszów Jan Gurba Andrzej Kutyłowski s. 344
Profesor Wiktor Zin (1925-2007) : wspomnienie o jego lubelskich związkach Jan Gurba s. 349-350
Wkład Ihora Gerety w badania nad epoką kamienia Podola Zachodniego (pięć lat po śmierci Uczonego) Jan Gurba s. 351-352
Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918-1998) w dziesięciolecie śmierci Jan Gurba Wanda Kozak-Zychman s. 353-356
Jurij Mykołajewycz Malejew (1941-2006) Jan Gurba s. 377-379
Jon Izrailewicz Winokur (1930-2006) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 380-381
Doc. dr hab. Jan Kowalczyk (1918-2007) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 384-387
Henryk Burczak-Abramowicz (17 VIII 1927 - 31VII 1996) Jan Gurba s. 392
Pamięci Jana Fitzkego (Археологічна спабщуна Яна Фітцке / Arheologíčna spadŝina Âna Fitcke, red. G. V. Ohrimenko, Luc'k 2005) : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 403-405
Í. S. Vinokur, D. Â. Telegin, "Archeologiâ Ukraïni. Pidručnik dlâ studentic istoričnih special'nostej viŝih navčal;nih zakladiv", Navčal'na kniga - Bogdan. Ternopil' 2004 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 406-407
Pamięci prof. Eduarda A. Bałaguri ("Carpatica - Karpatika", vyp. 13: 2001; 15: 2002; 31: 2004. Užgorod) : [recenzja] Jan Gurba s. 408-409
List do Redakcji "Арxеологія" w Kijowie Jan Gurba s. 416
Igor Stanisławowicz Pioro (1948-2005) Jan Gurba Jurij M. Malejew