Znaleziono 68 artykułów

Anna Zakościelna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Materiały krzemienne tzw. kultur południowych z Lubelszczyzny Anna Zakościelna s. 1-23
Borowica, st. 24, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie, AZP 81-87/- Jan Gurba Anna Zakościelna s. 3
Borowica, st. 4, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie, AZP 81-87/30 Anna Zakościelna s. 3
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 7
  Zacytuj
 • Udostępnij
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 2 Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 7
Późnoplejstoceńskie obozowisko zespołów technokompleksu z tylczakami w Pawłowie koło Zawichostu w świetle wstępnej analizy stratygraficznej (badania 2001-2002) s. 9-19
Badania cmentarzysk kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na Grzędzie Horodelskiej Anna Zakościelna s. 9-16
Sprawozdanie z drugiego sezonu badań wykopaliskowych późnoplejstoceńskiego obozowiska z kręgu kultur tylczakowych w Pawłowie, stan 4. pow. Sandomierz Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 9-13
Pawłów, stan. 4, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie - nowe późnoplejstoceńskie obozowisko z lessów sandomierskiech Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 9-15
Kolejne sezony badań wykopaliskowych (lata 2003-2004) przeprowadzonych na późnopaleolitycznym obozowisku pracownianym w Pawłowie, pow. sandomierski Jerzy Libera Marcin Szeliga Anna Zakościelna s. 9-13
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. opatowski, w 2006 Marcin Szeliga Anna Zakościelna s. 9-23
Badania cmentarzyska kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stanowisku 26 w Strzyżowie, woj. zamojskie Anna Zakościelna s. 11-15
Badania weryfikacyjno-sondażowe wyżynnej osady neolitycznej na stanowisku "Grodzisko" w Zimnem, rej. Włodzimierz Wołyński (Ukraina) Andrzej Bronicki Hryhoryj Ochrimenko Anna Zakościelna s. 12-29
Janki Dolne, st. 12, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/59 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 14-15
Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/58 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 14
Groby ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stanowisku nr 3 w Tyszowicach Halina Taras Anna Zakościelna s. 16-21
Wyniki badań powierzchniowych nad środkową Karasiówką w północnej części Kotliny Sandomierskiej Jerzy Libera Józef Superson Anna Zakościelna s. 17-57
Łopiennik Dolny, st. 3, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie, AZP 81-86/15 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 20
Mydłów, gm. Iwoniska, woj. tarnobrzeskie, St. 37 i 38, AZP 88-70/268 i 269 Barbara Bargieł Jan Gurba Anna Zakościelna s. 21-22
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/65 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 24-25
Strzyżów, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/8 Halina Taras Anna Zakościelna s. 25-26
Las Stocki, gm. Końskowola, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Anna Zakościelna s. 25
Świerszczów Kolonia, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, st. 28 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 25-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z badań ratowniczych na wielokulturowym stan. 17 w Tominach, pow. opatowski Tadeusz Wiśniewski Anna Zakościelna s. 25-36
Świerszczów Kolonia, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, St. 28, AZP 87-94 Marek Bielak Andrzej Koma Urszula Kurzątkowska Anna Zakościelna s. 26
  Zacytuj
 • Udostępnij
Las Stocki, gm. Końskowola, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Anna Zakościelna s. 27
Husynne, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 30
Strzyżów, st. 27, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/9 Halina Taras Anna Zakościelna s. 31
Dobryniów, st. 2, gm. Łopiennik Górny, woj. chełmskie Anna Zakościelna s. 32
Las Stocki, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Anna Zakościelna s. 36-37
Husynne, st. 2, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-95/23 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 38
Las Stocki, gm. Końskowola, woj. lubelskie. Stanowisko 7 Anna Zakościelna s. 41-42
Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 6 w Złotej, pow. sandomierski, w latach 2002-2004 Marek Florek Anna Zakościelna s. 41-56
Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początków epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz Marek Florek Anna Zakościelna s. 42-54
Badania ratownicze cmentarzysk kultury strzyżowskiej na Grzędzie Horodelskiej Halina Taras Anna Zakościelna s. 49-57
Badania ratownicze cmentarzyska kultur amfor kulistych w Nadrybiu-Dworze, stan 3, gm. Puchaczów, pow. Łęczna Anna Zakościelna s. 51-57
Wąwolnica - Zgórzyńskie, gm. Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 6 Anna Zakościelna s. 52-53
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 53-54
Strzyżów, st. 10, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 53
Wąwolnica, woj. lubelskie. Stanowisko 6 "Zgórzyńskie" Anna Zakościelna s. 64-65
Strzyżów, st. 10, gm. Horodłow, woj. zamojskie, AZP 86-95/10 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 71
Strzyżów, st. 26, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 86-96/65 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 71-72
Strzyżów, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/8 Jan Gurba Anna Zakościelna s. 72
Żurawniki, woj. tarnobrzeskie, St. 13, AZP: 88-71/179 Marek Florek Anna Zakościelna s. 80
Badania ratownicze stanowisk pradziejowych i wczesnośredniowiecznych na terenie Sandomierza w latach 2002-2004 Marek Florek Anna Zakościelna s. 123-138
Badania ratownicze na trasie gazociągu Ukraina - Hrubieszów Anna Zakościelna s. 145-151
Nowe materiały do rekonstrukcji obrządku pogrzebowego kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej Anna Zakościelna s. 175-186
Z problematyki kultury malickiej na Wyżynie Lubelsko-Wołyńskiej Jan Gruba Anna Zakościelna s. 201-209
Badania nad kulturami pochodzenia południowego na Lubelszczyźnie Anna Zakościelna s. 227-231
"Scytyjska" zawieszka z Hrebennego Jan Gurba Anna Zakościelna s. 235-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Grób kultury lubelsko-wołyńskiej ze stanowiska 1 w Gozdowie, pow. hrubieszowski Ewa Prusicka-Kołcon Anna Zakościelna s. 243-251
"Postati Ukraїnśkoї Archeołohiї," "Materiały i Doslidżennja z Archeołohiї Prykarpattja i Vołyni", vyp. 7 : 1998 [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 243-247
"Vołyno-Podilśki Archeołohični Studiї. Pam'jati I. K. Svešnikova (1915-1995)," red. V. Konoplja, B. Čajkowśkyj, t. 1 Lviv 1998 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 248-249
Rachil S. Levina, Lev M. Vseviov, "Sovestskaja archeołogičeskaja literatura, Bibliografičeskij ukazatel" [t. X] 1985-1987, Rossijskaja Akademija Nauk, Sankt-Petersburg 1999. : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 265-266
10 lat działalności Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 265-267
"Lvivśkyj Archeołohičnyj Visnyk":, red. V. Baran, t. 1, Lviv 1999 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 267-268
Jublieusz Nestora lubelskiej archeologii Anna Zakościelna s. 272-273
Anatoliusz Czerepiński (1929-2004) Anna Zakościelna s. 296
Lubelsko-wołyńskie pogranicze kulturowe w pradziejach jako klucz do prahistorii Europy Środkowej Jan Gurba Andrzej Kokowski Anna Zakościelna s. 299-204
Serniki Kolonia, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 73-82 Marek Florek Anna Zakościelna s. 310
Jurij M. Zacharuk [1914-1997] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 315-317
Pamięci Leszka Gajewskiego Barbara Bargieł Anna Zakościelna s. 320-321
Barbara Bragieł, Anna Zakościelna: "Katalog archeologicznych Zbiorów Pozamuzealnych" zeszyt 3; "Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie", część 1-3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Gromnicki Barbara Bragiel (aut. dzieła rec.) Anna Zakościelna (aut. dzieła rec.) s. 321-323
Jon Izrailewicz Winokur (1930-2006) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 380-381
Doc. dr hab. Jan Kowalczyk (1918-2007) Jan Gurba Anna Zakościelna s. 384-387
Polsko-ukraińska archeologiczna konferencja transgraniczna "Wspólne korzenie - wspólna przyszłość" Anna Zakościelna s. 390-391
Pamięci Jana Fitzkego (Археологічна спабщуна Яна Фітцке / Arheologíčna spadŝina Âna Fitcke, red. G. V. Ohrimenko, Luc'k 2005) : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 403-405
Í. S. Vinokur, D. Â. Telegin, "Archeologiâ Ukraïni. Pidručnik dlâ studentic istoričnih special'nostej viŝih navčal;nih zakladiv", Navčal'na kniga - Bogdan. Ternopil' 2004 : [recenzja] Jan Gurba Anna Zakościelna s. 406-407