Znaleziono 32 artykuły

Jan Gromnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grzybiany, pow. Legnica. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Jan Gromnicki s. 74-75
Grzybiany, pow. Legnica. Stanowisko 1 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jan Gromnicki Krystyna Sokołowska s. 79-81
Marzenna Wakulińska (1951-1992) Jan Gromnicki Maria Woźniak s. 88-89
"Raporty wykopaliskowe" : t. VII : 1995 : Warszawa 1996 : Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego : ss. 172 Jan Gromnicki s. 99-100
    Zacytuj
  • Udostępnij
Budownictwo szkieletowe na Pomorzu - sesja PKZ Jan Gromnicki s. 103
Sesja archeologiczna poświęcona problematyce zamków śląskich Jan Gromnicki s. 104
Katalog studiów badawczych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1954-1992. Badania laboratoryjne, metody badań i konserwacji", Jan Gromnicki, Warszawa 1994 : [recenzja] Mirosław Olbryś Jan Gromnicki (aut. dzieła rec.) s. 106-107
Archeologia w rewaloryzacji Starego Miasta w Lublinie - sympozjum w Lublinie Jan Gromnicki s. 112-113
Zagość - Parcelacja, pow. Pińczów. Stanowisko 1 Jan Gromnicki s. 114-115
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Zabytek archeologiczny i środowisko. Materiały z sympozjum << Problemy zagospodarowania obiektów archeologicznych w aglomeracjach miejskich i kompleksach leśnych >>", Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Gromnicki s. 118-120
Małopolskie budownictwo obronne - sympozjum PKZ w Tarnowie-Janowicach Jan Gromnicki s. 135
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej dla Badań Starego Miasta w Elblągu Jan Gromnicki s. 136
Szkolenie archeologów z PP PKZ w zakresie ewidencji stanowisk archeologicznych Jan Gromnicki s. 144-145
Narada środowiskowa Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskich PP PKZ w Rzeszowie Jan Gromnicki s. 145
"Ochrona krajobrazu kulturowego - między dokumentacją a realizacją" - ogólnopolskie seminarium konserwatorskie PP PKZ w Niedzicy Jan Gromnicki s. 145-146
W sprawie artykułu A. Pawlikowskiej-Piechotki "Nazwy ulic i placów : dziedzictwo kulturowe i dokument historii : na przykładzie Żoliborza Urzędniczego w Warszawie 1916-1995" : "Ochrona Zabytków" 1996, nr 4 Jan Gromnicki s. 178-179
"Konserwatorzy dzieł sztuki", pod red. J. Zajączkowskiej-Kłody : Łódź 1995 : Wydawnictwo Konserwatorów Sztuki : s. 80 Jan Gromnicki J. Zajączkowska-Kłoda (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Spis dokumentacji zabytków w zbiorach Państwowej Służby Ochrony Zabytków i Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : Jawor" : Wojewódzki konserwator zabytków w Legnicy i ROSiOŚK we Wrocławiu : 1996 : ss. 22 Jan Gromnicki s. 180-181
"Katalog archeologicznych zbiorów pozamuzealnych" : Zeszyty 1-7 : 1988-1995 : Wyd. Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie Jan Gromnicki s. 182
Posiedzenie Rady Naukowej ds. Archeologicznych Jan Gromnicki s. 184
Udział polskich archeologów-konserwatorów i muzealników w IV Kongresie Archeologii Słowiańskiej w Sofii Jan Gromnicki s. 225
Problemy i kierunki archeologicznych badań konserwatorskich na przykładzie działalności PKZ Jan Gromnicki s. 241-246
Ekologiczna przyszłość Czemiernik Jan Gromnicki s. 243-247
Bibliografia prac Marii Sulimierskiej-Laube Jan Gromnicki Marian Paździor Teresa Szyburska s. 253-254
XXV-lecie Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN Jan Gromnicki s. 255
Historia na placu budowy - wystawa konserwatorska w Gdańsku Jan Gromnicki s. 264
Seminarium konserwatorskie w Bałcziku (Bułgaria) Jan Gromnicki s. 308
Grzybiany, pow. Legnica. Stanowisko 1 i 2 Zbigniew Bukowski Leszek Gajewski Jan Gromnicki Krystyna Sokołowska Marek Urban Adam Waluś s. 313-314
Barbara Bragieł, Anna Zakościelna: "Katalog archeologicznych Zbiorów Pozamuzealnych" zeszyt 3; "Kolekcja Katedry Archeologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie", część 1-3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1995 : [recenzja] Jan Gromnicki Barbara Bragiel (aut. dzieła rec.) Anna Zakościelna (aut. dzieła rec.) s. 321-323
Klemens Koczorowski (1927-1997) Jan Gromnicki s. 399-400
Konferencja "Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku" : Toruń 2-4 września 1997 r. Jan Gromnicki s. 403
Dokumentacja konserwatorska Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków : powstanie i stan zasobu, sytuacja aktualna Jan Gromnicki s. 423-427