Znaleziono 5 artykułów

Mirosław Olbryś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Projekt archeologicznego odrodzenia Babilonu Mirosław Olbryś s. 8-20
Dolina Chaburu - historia osadnictwa w epoce brązu i w okresie żelaza I-II (ok. 3200 p.n.e. - ok. 600 p.n.e.) Mirosław Olbryś s. 37-58
"Syryjski typ świątyni" na terenie północnej Syrii w okresie "wczesnosyryjskim" (ok. 3300 p.n.e. - ok. 2000 p.n.e.) Mirosław Olbryś s. 39-59
Katalog studiów badawczych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków 1954-1992. Badania laboratoryjne, metody badań i konserwacji", Jan Gromnicki, Warszawa 1994 : [recenzja] Mirosław Olbryś Jan Gromnicki (aut. dzieła rec.) s. 106-107
Zadania "English Heritage" Jennifer A. Page Mirosław Olbryś (tłum.) s. 314