Znaleziono 67 artykułów

Marek Florek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kopiec, st. 4, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/103 Marek Florek Jerzy Libera s. 3-4
Baraki Stare, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 2 Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera Anna Zakościelna s. 7
Dacharzów, st. 1, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-72/10 Marek Florek Józef Ścibor s. 10-11
Lublin między VIII a XIII wiekiem w świetle badań archeologicznych Marek Florek s. 13-42
Drugi sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz Barbara Bargieł Marek Florek s. 14-19
Pochówek w jamie gospodarczej z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Gorzyczanach, pow. sandomierski, stanowisko 7 Marek Florek s. 15-21
Wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2001-2003 na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, pow. Sandomierz Barbara Bargieł Marek Florek s. 20-32
Przędzel, gm. Rudnik n/ Sanem, woj. tarnobrzeskie, st. 10 Marek Florek s. 21
Garbów, gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 3 Marek Florek s. 24-25
Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Malicach Kościelnych, woj. tarnobrzeskie Marek Florek Jerzy Libera s. 24-30
Pierwszy sezon badań wykopaliskowych na cmentarzysku kultury pucharów lejkowatych w Pawłowie, stan. 3, woj. świętokrzyskie Barbara Bargieł Marek Florek s. 25-32
Dacharzów, st. 1, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-72/10 Marek Florek Józef Ścibior s. 25-26
Trzeci sezon badań wykopaliskowych na stanowisku 1 w Malicach Kościelnych, pow. Opatów, woj. świętokrzyskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 29-37
Kopiec, st. 8, gm. Annopol, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74/126 Marek Florek Jerzy Libera s. 33
Usarzów, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, St. 4, AZP 89-71 Marek Florek s. 35
Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań w Dylągówce, stan. 19, gm. Hyżne, woj. podkarpackie Barbara Bargieł Marek Florek s. 35-41
Ratownicze badania wykopaliskowe kopca I w Święcicy, pow. sandomierski, w 2005 r. Marek Florek Marcin Szeliga s. 37-48
Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71 Barbara Bargieł Marek Florek s. 39
Zalesie, st. 5, gm. Jeżowe, woj. tarnobrzeskie, AZP 95-77/4 Marek Florek Halina Wróbel s. 39-40
Przędzel, gm. Rudnik n. Sanem, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 10 Marek Florek s. 39-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyniki badań ratowniczych na stanowisku 6 w Złotej, pow. sandomierski, w latach 2002-2004 Marek Florek Anna Zakościelna s. 41-56
Cmentarzysko ze schyłku neolitu i początków epoki brązu w Wilczycach, pow. Sandomierz Marek Florek Anna Zakościelna s. 42-54
Tarnobrzeg, st. 5, AZP 92-73/45 P. Bargieł Marek Florek Jan Gurba A. Zakościelna s. 43-44
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kornacice, st. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie, AZP 86-70/15 Marek Florek s. 44-45
Opatów, st. 1, "Żmigród", woj. tarnobrzeskie, AZP 87-70 Marek Florek s. 44
Drugi sezon badań cmentarzyska neolitycznego w Malicach Kościelnych stan. 1, woj. tarnobrzskie Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 44-55
Malice Kościelne, st. 1, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, AZP 88-71/3 Barbara Bargieł Marek Florek Jerzy Libera s. 55-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ulanów, st. 15, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 93-79/106 Marek Florek s. 60
Sprawozdanie z badań zespołu grobowego kultury trzcinieckiej na stanowisku 1 w Dacharzowie, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie Marek Florek Halina Taras s. 63-68
Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej Ewa Banasiewicz Marek Florek Stanisław Gołub Jan Gurba Andrzej Rozwałka s. 67-76
Tarnogóra, gm. Nowa Sarzyna, woj. rzeszowskie. Stanowisko 3 Marek Florek s. 73
Kleczanów, gm. Lipnik, woj. tarnobrzeskie, St. 6, AZP 88-72 lub 89-72 Marek Florek Jolanta Ścibior Józef Ścibior s. 79
Żurawniki, woj. tarnobrzeskie, St. 13, AZP: 88-71/179 Marek Florek Anna Zakościelna s. 80
Koprzywnica, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko "Łysa Góra" Marek Florek Jan Gurba Janina Michalak Halina Wróbel s. 82-83
Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na cmentarzu kultury pomorskiej w Kornacicach, woj. tarnobrzeskie w 1996 Marek Florek s. 82-85
Jeżowe, st. 38, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 96-78/9 Marek Florek Halina Wróbel s. 92
Tudorów, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie, St. 1, AZP: 87-71/8 Marek Florek Leszek Polanowski Andrzej Przemyski Jerzy Zuba s. 95-96
Sprawozdanie z prowadzonych przez Instytut Archeologii UMCS badań weryfikacyjno-sondażowych stanowisk archeologicznych na terenie planowanego zbiornika wodnego na rzece Wyżnicy w miejscowość Suchynia, pow. kraśnicki Marek Florek Sylwester Sadowski s. 99-120
Sandomierz, kościół Św. Jakuba, st. 7, woj. tarnobrzeskie, AZP 89-73/2 Marek Florek s. 103-104
Badania wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku kurhanowym w Międzygórzu (stan. 44), pow. opatowski, w latach 2006-2007 Marek Florek s. 103-116
Opatów, woj. tarnobrzeskie, st. Żmigród - kościół i klasztor Bernardynów Marek Florek s. 106
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie, St. 7, kościół pw. św. Jakuba i klasztor Dominikanów, AZP 89-93(?) Marek Florek Leszek Polanowski Jerzy Zub s. 108
Ulanów, st. 31, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 93-79/119 Marek Florek s. 109
Tarnobrzeg, st. Tarnobrzeg-Dzików 1, AZP 91-73/2 Marek Florek Jan Gurba s. 111-112
Tudorów, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie, St. 1, AZP 87-71/8 Marek Florek s. 112
Badania ratownicze stanowisk pradziejowych i wczesnośredniowiecznych na terenie Sandomierza w latach 2002-2004 Marek Florek Anna Zakościelna s. 123-138
Kornacice, st. 1, gm. Opatów, woj. tarnobrzeskie, AZP 86-70/15 Marek Florek s. 130-131
Zdziechowice, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko I Marek Florek s. 153
Zdziechowice, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowiska 1 i 3 Marek Florek s. 154-155
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zdziechowice, gm. Zaklików, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 1 i 3 Marek Florek s. 167-168
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie. Kościół pw. św. Jakuba i Klasztor Marek Florek s. 212-213
Słupia Nadbrzeżna, st. 1, "Brzozowa Góra", gm. Tarłów, woj. tarnobrzeskie, AZP 84-74 Marek Florek s. 218
Przędzel, gm. Rudnik n/ Sanem, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko 10 ("Borowina") Marek Florek s. 221
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie. Stanowisko Collegium Gostomianum Marek Florek Marek Kwieciński s. 237
  Zacytuj
 • Udostępnij
Nowe znaleziska zawieszek w kształcie miniaturowego topora z okresu rzymskiego Marek Florek s. 249-252
Trzy średniowieczne zabytki z Wereszczyna, pow. włodawski (Polesie Lubelskie) Marek Florek s. 257-263
Sandomierz, st. 1 (rejony badawcze 10-11: plac Poniatowskiego 1 i kościół Marii Magdaleny), woj. tarnobrzeskie, AZP 89-74 Marek Florek Monika Kuraś Anna Zalewska s. 265-266
Konferencja Archeologiczna w Baranowie Sandomierskim Barbara Bargieł Marek Florek s. 270-271
Materiały kultury łużyckiej z nieznanej miejscowości przekazane do zbiorów Katedry Archeologii UMCS Marek Florek s. 275-276
Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce Środkowowschodniej Marek Florek s. 276-285
Zabytki archeologiczne z odkryć przypadkowych z Wyżyny Sandomierskiej (woj. świętokrzyskie) Marek Florek Jerzy Libera s. 309-337
Serniki Kolonia, st. 2, gm. loco, woj. lubelskie, AZP 73-82 Marek Florek Anna Zakościelna s. 310
Andrzej Rozwałka, Rafał Niedźwiadek, Marek Stasiak, "Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego". Seria "Origines Polonorum", t I. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Wydanictwo Trio. Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Florek s. 356-363
Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2006" (Czyżów Szlachecki 2007) Marek Florek s. 360-361
Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2005". Sandomierz 5-6. 06. 2006 Marek Florek s. 388-390
Archeologia Ziemi Sandomierskiej "Z Otchłani Wieków". Czasopismo popularnonaukowe Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Rocznik 60 (nr 1-4), 2005 : [recenzja] Marek Florek s. 417-418
Konferencja "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w roku 2004". Sandomierz, 11-12 maja 2005 Marek Florek s. 429-430