Znaleziono 31 artykułów

Andrzej Rozwałka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej Ewa Banasiewicz Marek Florek Stanisław Gołub Jan Gurba Andrzej Rozwałka s. 67-76
Przeworsk, woj. przemyskie, Plac Mickiewicza, St. 11, AZP: 103-81/1 Andrzej Rozwałka s. 90-91
Lublin, ul. Jezuicka 16, AZP 77-81/- Andrzej Rozwałka s. 95-96
Leszczyna, st. 1, gm. Urzędów, woj. lubelskie, AZP 82-78/1 Irena Kutyłowska Grzegorz Mączka Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 96-97
Sondażowe badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznej osadzie podgrodowej w Garbowie I, pow. Lublin Andrzej Rozwałka s. 111-115
Sondażowe badania archeologiczne w Garbowie, gm. Loco, woj. lubelskie Andrzej Rozwałka s. 115-118
Zawichost, kościół p. w. Wniebowstąpienia NMP, gm. loco, woj. tarnobrzeskie, AZP 87-75/35 Andrzej Rozwałka s. 119-120
Szczebrzeszyn, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 89-85/2 Andrzej Rozwałka s. 136
Sprawozdanie z sondażowych badań wykopaliskowych i odwiertów archeologicznych na stanowsku nr 1 w Skibicach, woj. zamojskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 142-148
Wytop i dystrubucja żelaza w XV-XVI w. w świetle najstarszej księgi sądowej miasta Kamionki w ziemi lubelskiej i źródeł archeologicznych Grzegorz Jawor Andrzej Rozwałka s. 163-172
"Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego", Andrzej Rozwałka, R. Niedźwiadek, M. Stasiak, Warszawa 2006 : [recenzja] Oleksandr Baran Rafał Niedźwiadek (aut. dzieła rec.) Andrzej Rozwałka (aut. dzieła rec.) Marek Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Ryga Spichlerze, ul. Sarkanas Gvardes Jerzy Cichomski Andrzej Rozwałka s. 165-166
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lublin. Stare Miasto. Blok VI Andrzej Rozwałka s. 169
Lublin. Stare Miasto. Blok VI, ul. Grodzka 28 i 30 Andrzej Rozwałka s. 195
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lublin. Stare Miasto. Blok XIV, ul. Grodzka 11-23 Andrzej Rozwałka s. 199
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lublin. Stare Miasto. Blok VI. Grodzka 24 i 26 Andrzej Hunicz Andrzej Rozwałka s. 205
Dzieje ulicy Krakowskie Przedmieście w Lublinie w świetle analizy stratygrafii kulturowej Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 215-231
Wyniki badań gródka stożkowatego w Brzezinach - Trójni, stan. 26, woj. lubelskie Agnieszka Niedźwiadek Rafał Niedźwiadek Andrzej Rozwałka s. 227-233
Brzeziny-Trójnia, st. 26, gm. Lubartów, woj. lubelskie, AZP 71-81 Andrzej Rozwałka s. 231-232
Lublin - Stare Miasto. Blok VI Andrzej Rozwałka s. 231
Skibice, st. 1, gm. Grabowiec, woj. zamojskie, AZP 85-91/1 Andrzej Rozwałka s. 237-238
Lublin, Stare Miasto. Blok VI. Grodzka 24 i 26 Andrzej Hunicz Mariusz Matyaszewski Andrzej Rozwałka s. 239
Lublin. Stare Miasto. Blok VI Andrzej Rozwałka s. 262-263
Wkład Katedry Archeologii UMCS w badaniu okresu średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych na obszarze Polski środkowowschodniej Andrzej Rozwałka s. 267-270
Wkład Katedry Archeologii UMCS w badaniach okresu średniowiecza, nowożytności i czasów najnowszych na obszarze Polski Środkowowschodniej - zestawienia tabelaryczne i uzupełnienia bibliograficzne Andrzej Rozwałka s. 301-317
Archeologia w monografii średniowiecznych dziejów Wąwolnicy : recenzja pracy Katarzyny Pisarek-Małyszek, "Wąwolnica w średniowieczu", Lublin 2007, 271 s., 90 ryc., 5 fot. Andrzej Rozwałka Katarzyna Pisarek-Małyszek (aut. dzieła rec.) s. 308-319
"Lubelszczyzna", nr 1/96 (2) red. J. Serafinowicz, nr 2/96 (3) red. B. Seniuk, Lublin 1996 : [recenzja] Andrzej Rozwałka s. 337-340
Archeologia w "Dziejach gmin Zamojszczyzny" Andrzej Rozwałka s. 342-344
Józef Niedźwiedź, "Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego". Zamość 2003. Oficyna Wydawncza "Kresy" : [recenzja] Andrzej Pleszczyński Andrzej Rozwałka Józef Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 345-349
Konferencja o miastach Lubelszczyzny Andrzej Rozwałka s. 369-372
Wybrane problemy ze współczesnych badań archeologicznych nad Słowiańszczyzną : VI Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej w Nowogrodzie Andrzej Rozwałka s. 385-389