Znaleziono 36 artykułów

Józef Niedźwiedź

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bliżów, gm. Adamów, woj. zamojskie. Stanowisko 4 Ewa Banasiewicz Jacek Buszewicz Jerzy Kuśnierz Jan Machnik Józef Niedźwiedź Wiesław Roman s. 19
Komarów, woj. zamojskie, St. 9, AZP 90-90/13 Józef Niedźwiedź s. 25
Gródek, st. 1C, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie Józef Niedźwiedź s. 26-27
Nawóz, st. 26, gm. Nielisz, woj. zamojskie, AZP 87-85 Józef Niedźwiedź s. 41-42
Nawóz, st. 10, gm. Nielisz, woj. zamojskie, AZP 87-86 Józef Niedźwiedź Andrzej Urbański s. 41
Komarów, st. 9, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 90-90/13 Józef Niedźwiedź s. 43
Teptiuków, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94 Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 55-56
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury Łużyckiej w Gródku nad Bugiem stan. 1B, pow. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 58-62
Gródek n/Bugiem, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie. Stanowisko 1B Jerzy Kuśnierz Józef Niedźwiedź s. 59
Teptiuków, st. 7, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/120 Józef Niedźwiedź Wacław Panasiewicz s. 60
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski w 2000 r. Jolanta Bagińska Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 60-67
Teptiuków, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 89-94/119 Józef Niedźwiedź s. 60
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie 1996 r. Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 66-72
Janki Dolne, st. 11, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96 Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 67-68
Podlodów, gm. Łaszczów, woj. zamojskie. Stanowisko 59 Józef Niedźwiedź s. 67-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Trzeci sezon badań na stanowisku wielokulturowym w Jankach Dolnych stan. 11, pow. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 67-71
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem, stan. 1B, pow. Hrubieszów w 2000 r. Józef Niedźwiedź s. 70-75
Ósmy grób kultury pomorskiej z Gródka nad Bugiem stan. 31. Pow. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 72-74
Teptiuków, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/119 Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 75-76
    Zacytuj
  • Udostępnij
Badania na wielokulturowym stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski s. 75-79
Wronowice-Paprzyce, st. 2, gm. Werbkowice, woj. zamojskie, AZP 89-92/4 Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 80
Badania ratownicze na wielokulturowych stanowiskach nr 11 i 12 w Jankach Dolnych, woj. zamojskie Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 86-92
Przedinwestycyjne badania sondażowe w Pniówku, pow. Zamość, na stan. 15 Jerzy Kuśnierz Józef Niedźwiedź s. 95-98
Gródek Nadbużny, st. 1B, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 87-94/5 Józef Niedźwiedź s. 97
    Zacytuj
  • Udostępnij
Badania ratownicze na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gródku nad Bugiem, stan. 1B, pow. Hrubieszów, w 1998 roku Józef Niedźwiedź s. 107-112
Teptiuków, st. 35, sm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/- Józef Niedźwiedź s. 108
Gródek, st. 31, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 87-94 Józef Niedźwiedź s. 110-111
Piec o konstrukcji kamiennej z Teptiukowa, stan. 35, gm. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 111-113
Janki Dolne, st. 12, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-96 Wiesław Koman Józef Niedźwiedź s. 113
Badania na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, gm. Hrubieszów Józef Niedźwiedź s. 141-146
Badania archeologiczne na stan. 7 w Teptiukowie, gm. Hrubieszów Józef Niedźwiedź Wacław Panasiewicz s. 147-150
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 151-158
Nielisz, st. 8 i 11, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 87-86/9 Józef Niedźwiedź s. 305-306
Józef Niedźwiedź, "Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego". Zamość 2003. Oficyna Wydawncza "Kresy" : [recenzja] Andrzej Pleszczyński Andrzej Rozwałka Józef Niedźwiedź (aut. dzieła rec.) s. 345-349
Seminarium "Pogranicze chronologiczne kultury trzcinieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie" Józef Niedźwiedź s. 367
Z badań nad pograniczem chronologicznym kultury trzcinieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie Józef Niedźwiedź s. 376-384