Znaleziono 27 artykułów

Jolanta Bagińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łubcze, gm. Jarczów, woj. zamojskie, st. 24 Jolanta Bagińska s. 16-17
    Zacytuj
  • Udostępnij
Łubcze, st. 38, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/- Jolanta Bagińska s. 19
Wereszczyca, gm. Jarczów, woj. zamojskie, St. 29, AZP 94-91/122 Jolanta Bagińska s. 21
Łubcze, st. 16, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-91/- Jolanta Bagińska s. 22-23
Wereszczyca, gm. Jarców, woj. zamojskie, St. 1, AZP 94-91/50 Jolanta Bagińska s. 27
Hubinek, st. 4, gm. Ulhówek, woj. zamojskie, AZP 94-92 Jolanta Bagińska s. 30
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 93-92/3 Jolanta Bagińska s. 31
Badania kurhanu w Łubczu, stan. 38, gm. Jarczów Jolanta Bagińska s. 31-33
Jama kultury amfor kulistych z Podlodowa, stan. 2, woj. zamojskie Jolanta Bagińska Halina Taras s. 31-34
Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stanowisku nr 8 w Klekaczu, pow. tomaszowski Jolanta Bagińska Halina Taras s. 35-40
Wyniki ratowniczych badań zniszczonego kurhanu na stan. 31 w Werszczycy, pow. Tomaszów Lubelski na Grzędzie Sokalskiej : wyodrębnienie grupy sokalskiej kultury ceramiki sznurowej Jolanta Bagińska Jan Machnik s. 38-57
Cmentarzysko kurhanowe kultury ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej - stanowiska: Łubcze 37, Werszczyca 1 Jolanta Bagińska s. 45-54
Łubcze, st. 37, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/97 Jolanta Bagińska s. 55
Tyszowce, woj. zamojskie. Stanowisko 25A Jolanta Bagińska Jerzy Kuśnierz s. 56
Badania kurhanów ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej - kurhan nr 3 na stan. 25 w Łubczu, pow. Tomaszów Lubelski Jolanta Bagińska s. 57-66
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, pow. tomaszowski, stanowisko 2, w latach 2003-2004 Jolanta Bagińska Halina Taras s. 57-62
Kurhan 1 kultury ceramiki sznurowej na stan. 25 w Łubczu, pow. tomaszowski Jolanta Bagińska Halina Taras s. 59-67
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski w 2000 r. Jolanta Bagińska Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 60-67
Wielokulturowe stanowisko 2 w Podlodowie, woj. zamojskie Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 60-65
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski, w 2002 r. Jolanta Bagińska Halina Taras s. 61-65
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 94-92/228 Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Wróbel-Taras s. 62-63
    Zacytuj
  • Udostępnij
Podlodów, stan 2, gm. Łaszczów - osada późnej fazy kultury trzcinieckiej Jolanta Bagińska s. 69-71
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 93-92 Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 69
Badania kurhanu ceramiki sznurowej na Grzędzie Sokalskiej w Hubinku, stan. 4, woj. zamojskie Jolanta Bagińska s. 69-77
Badania na wielokulturowym stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski s. 75-79
Werszyca, st. 1, kurhan 1, gm. Jarczów, woj. zamojskie, AZP 94-91/50 Jolanta Bagińska s. 77
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, woj zamojskie, w 1997 roku Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 118-124