Znaleziono 46 artykułów

Halina Taras

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja", pod redakcją Tadeusza Rudkowskiego. Wydawnictwo Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Warszawa 2005 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras
Groby ludności kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej na stanowisku nr 3 w Tyszowicach Halina Taras Anna Zakościelna s. 16-21
Strzyżów, st. 28, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/8 Halina Taras Anna Zakościelna s. 25-26
Zalesie, st. 5, gm. Jeżowe, woj. tarnobrzeskie, AZP 85-77/4 Halina Taras s. 27-28
Strzyżów, st. 27, gm. Horodło, woj. zamojskie, AZP 85-95/9 Halina Taras Anna Zakościelna s. 31
Jama kultury amfor kulistych z Podlodowa, stan. 2, woj. zamojskie Jolanta Bagińska Halina Taras s. 31-34
Kurhan kultury ceramiki sznurowej na stanowisku nr 8 w Klekaczu, pow. tomaszowski Jolanta Bagińska Halina Taras s. 35-40
Badania ratownicze cmentarzysk kultury strzyżowskiej na Grzędzie Horodelskiej Halina Taras Anna Zakościelna s. 49-57
Teptiuków, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94 Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 55-56
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, pow. tomaszowski, stanowisko 2, w latach 2003-2004 Jolanta Bagińska Halina Taras s. 57-62
Kurhan 1 kultury ceramiki sznurowej na stan. 25 w Łubczu, pow. tomaszowski Jolanta Bagińska Halina Taras s. 59-67
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski w 2000 r. Jolanta Bagińska Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 60-67
Wielokulturowe stanowisko 2 w Podlodowie, woj. zamojskie Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 60-65
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, pow. Tomaszów Lubelski, w 2002 r. Jolanta Bagińska Halina Taras s. 61-65
Sprawozdanie z badań zespołu grobowego kultury trzcinieckiej na stanowisku 1 w Dacharzowie, gm. Wilczyce, woj. tarnobrzeskie Marek Florek Halina Taras s. 63-68
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie 1996 r. Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 66-72
Podlodów, st. 2, gm. Łaszczów, woj. zamojskie, AZP 93-92 Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 69
Wyniki badań wykopaliskowych kurhanu nr 28 na stan. 3 w Tyszowcach, pow. Tomaszów Lubelski Halina Taras s. 74-87
Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 87-94/32 Halina Taras s. 74
    Zacytuj
  • Udostępnij
Teptiuków, st. 6, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/119 Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 75-76
    Zacytuj
  • Udostępnij
Badania na wielokulturowym stanowisku 2 w Podlodowie, pow. Tomaszów Lubelski s. 75-79
Lublin - Dąbrowa, AZP 78-81/- Halina Taras s. 76
Hrubieszów-Podgórze, st. 5, gm. loco, woj. zamojskie, AZP 87-94/- Halina Taras s. 95
Wyniki badań wykopaliskowych w Podlodowie, stan. 2, woj zamojskie, w 1997 roku Jolanta Bagińska Ewa Banasiewicz Halina Taras s. 118-124
Wyniki badań wykopaliskowych na osadzie wielokulturowej w Teptiukowie, stan. 6, woj. zamojskie Józef Niedźwiedź Halina Taras s. 151-158
Sprawozdanie z badań osady wielokulturowej w Hrubieszowie-Podgórzu, stan. 5, woj. zamojskie w 1995 r. Halina Taras s. 151-155
Cmentarzysko kurhanowe kultury trzcinieckiej z okolic Netiszyna na Wołyniu (grupa I) Sofia Berezanska Walerij Samoljuk Halina Taras s. 184-214
Zabytki kultury pucharów lejkowatych z miejscowości Janki, gm. Hrubieszów Halina Taras s. 191-192
"Regulacje prawne nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków" H. Malicki, M. Sikora, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras s. 217-218
Problematyka badawcza epoki brązu i początków epoki żelaza Halina Taras s. 241-243
"Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje", Zbigniew Kobyliński, Warszawa, 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Zbigniew Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
Depozyt ozdób brązowych ze stan. 1C w Gródku, pow. hrubieszowski Wacław Panasiewicz Halina Taras s. 265-272
Jan Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras s. 273-275
"Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego i sposoby kształtowania się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu", Zamość 7-9 XII 1998 Halina Taras s. 274-275
Dorota Ilczuk, "Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Dorota Ilczuk (aut. dzieła rec.) s. 276-278
150 lat Muzeum Archeologicznego w Krakowie Halina Taras s. 278-279
Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska, "Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Krystyna Pawłowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 279-280
Grażyna Prawelska-Skrzypek, "Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Grażyna Prawelska-Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Rafał Golat, "Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz", Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Rafał Golat (aut. dzieła rec.) s. 283-285
Lubelscy archeolodzy w Nieteszynie na Ukrainie Halina Taras s. 310
"Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. T. 1", pod red. Wojciecha Szafrańskiego, Poznań 2007 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) s. 320-322
Prawo kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - uwagi na temat aktualności wydawniczych Halina Taras Wojciech Taras s. 323-324
Epoka kamienia i brązu pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego : Konferencja transgraniczna, Lublin-Mińsk 29 sierpnia - 2 września 1997 r. Halina Taras s. 326
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego", Tom III, Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska (red.), Poznań 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337
Schyłek kultury trzcinieckiej na Lubelszczyźnie w świetle dotychczasowych badań Halina Taras s. 368-375
Alberto Soldani, Dariusz Jankowski: "Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.", Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2004 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Dariusz Jankowski (aut. dzieła rec.) Alberto Soldani (aut. dzieła rec.) s. 414-416