Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Zalasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski - doświadczenia i wyzwania XXI w." : ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, 27 lutego 2009 r. Katarzyna Zalasińska s. 5-6
Charakter prawny zaleceń konserwatorskich Katarzyna Zalasińska s. 11-15
Interes indywidualny a interes publiczny – konflikt wartości w prawnej ochronie zabytków Katarzyna Zalasińska s. 83-87
“Wykład prawa dla archeologów”, Kamil Zeidler, Maciej Trzciński, 2009 : [recenzja] Katarzyna Zalasińska s. 99-100
"Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem", Katarzyna Zalasińska, Warszawa 2010 : [recenzja] Elżbieta Jagielska Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 101-102
Konserwatorska ochrona zabytków a ochrona przyrody Katarzyna Zalasińska s. 245-256
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego", Tom III, Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska (red.), Poznań 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337