Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Zalasińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakter prawny zaleceń konserwatorskich Katarzyna Zalasińska s. 11-15
Konserwatorska ochrona zabytków a ochrona przyrody Katarzyna Zalasińska s. 245-256
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego", Tom III, Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska (red.), Poznań 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337