Znaleziono 5 artykułów

Elżbieta Jagielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Propozycja formy i zapisu wniosków. Stan prawny Elżbieta Jagielska Ewa Kulesza-Szerniewicz Beata Makowska Ewa Stieler Jolanta Welc-Jędrzejewska s. 5-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
Gminny program opieki nad zabytkami Poradnik metodyczny Tomasz Błyskosz Anna Fortuna-Marek Elżbieta Jagielska Iwona Liżewska Bogna Oszczanowska Jolanta Welc-Jędrzejewska s. 14-36
"Małe miasta w polskiej przestrzeni kulturowej" : konferencja w Cedyni, 20-22 maja 2009 r. Elżbieta Jagielska s. 15-16
Właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawach usuwania drzew i krzewów z zabytkowego układu urbanistycznego w kontekście wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego Elżbieta Jagielska s. 22-24
"Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem", Katarzyna Zalasińska, Warszawa 2010 : [recenzja] Elżbieta Jagielska Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 101-102