Znaleziono 2 artykuły

Ewa Kulesza-Szerniewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Propozycja formy i zapisu wniosków. Stan prawny Elżbieta Jagielska Ewa Kulesza-Szerniewicz Beata Makowska Ewa Stieler Jolanta Welc-Jędrzejewska s. 5-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
Promenada w Kamieniu Pomorskim. Zagospodarowanie terenów nadwodnych w sąsiedztwie zespołu staromiejskiego w kontekście ochrony ekspozycji historycznych dominant, w tym osiedla katedralnego ustanowionego Pomnikiem Historii Ewa Kulesza-Szerniewicz s. 16-21