Znaleziono 7 artykułów

Beata Makowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wnioski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Propozycja formy i zapisu wniosków. Stan prawny Elżbieta Jagielska Ewa Kulesza-Szerniewicz Beata Makowska Ewa Stieler Jolanta Welc-Jędrzejewska s. 5-42
    Zacytuj
  • Udostępnij
Drawno – czy skreślenie z rejestru zabytków terenu Starego Miasta jest warunkiem jego racjonalnego rozwoju? Beata Makowska s. 11-15
Wspólne dziedzictwo na Pomorzu Eugeniusz Kus Beata Makowska s. 17-19
Zabytkowe nawierzchnie ulic w Szczecinie Bogdana Kozińska Beata Makowska s. 52-72
Oświetlanie architektury historycznej Beata Makowska s. 61-69
Stanisław Latour (1927-2007) : [nekrolog] Beata Makowska s. 93-95
Renowacja sali obsługi interesantów w zespole budynków pocztowych w Szczecinie przy ul. Dworcowej Beata Makowska s. 307-314