Znaleziono 10 artykułów

Krystyna Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziedzictwo sztuki witrażowej w Polsce : stan badań, stan zabytków, konserwacja, nowe witraże w zabytkowych budowlach Krystyna Pawłowska s. 41-55
Muzea i parki etnograficzne, czyli tożsamość pod ręką Krystyna Pawłowska s. 41-51
Muzea i parki etnograficzne, czyli tożsamość pod ręką Krystyna Pawłowska s. 41-51
Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Teresa Mądry Krystyna Pawłowska s. 78-89
Przemijanie rzeczy - wartość, czy utrapienie : refleksje własne Krystyna Pawłowska s. 82-90
Przemijanie rzeczy - wartość, czy utrapienie : refleksje własne Krystyna Pawłowska s. 82-90
Capital expenses and operating costs of sewage disposal and treatment systems : [abstract] Teresa Mądry Krystyna Pawłowska s. 152-153
"Ochrona przyrody i ochrona zabytków - konflikt czy współdziałanie?" - sesja naukowa w Krakowie Krystyna Pawłowska s. 243
Uprawnienia prawotwórcze wojewody : zagadnienia prawnoustrojowe Andrzej Nowakowski Krystyna Pawłowska s. 257-264
Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska, "Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Krystyna Pawłowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 279-280